Linkit

Ursa Minor
Ohjeet (Tekstit)
Kuvat
Tiedostojen nimeäminen
Kreikkalaiset kirjaimet
Kellon ajat
Väliviivat
Linkit
Tyypilliset virheet


Internetlinkit tuottavat ongelmia monessa vaiheessa lehden tekemisessä. Tavallisin ongelma on, että kirjoittaja, liittäessään linkin tekstiinsä, ei poista sen hyperlinkkiominaisuutta, tai se palaa jossakin tekstinkäsittelyvaiheessa. Tästä seuraa, että joka kerta kun tekstiä tältä osin käsitellään, seurauksena on ko. linkin osoittaman sivun aukeaminen toimituksen tietokonenäytölle. Luonnollisesti tämä hidastaa muutenkin aikataulullisesti tiukkaa toimituksen työtä, ja on aika tavalla turhauttavaa.

Jotta vältyttäisiin näiltä ongelmilta, ja teksti olisi myös lukijan kannalta helpompaa luettavaa, sekä linkit löytyisivät paremmin silloin kun niitä tarvitaan, niin ne tulee sijoittaa tekstin jälkeen yhdeksi ryhmäksi. Tekstiosassa linkkeihin viitataan hakasulkuihin laitetulla numerolla [1].

Esimerkkejä

Linkit

[1] Ursa ry, www.ursa.fi
[2] Ursa Minor, www.ursa.fi/wiki/Ursaminor/Linkit

Protokollamerkintää http:// ei käytetä. Sen sijaan jos yhteysprotokolla on jokin muu, esimerkiksi ftp, se täytyy merkitä, siis ftp://ftp.ursa.fi (tämä on kuvitteellinen esimerkki!).