Kreikkalaiset Kirjaimet

Ursa Minor
Ohjeet (Tekstit)
Kuvat
Tiedostojen nimeäminen
Kreikkalaiset kirjaimet
Kellon ajat
Väliviivat
Linkit
Tyypilliset virheet


Usein Ursa Minorin artikkeleissa käytetään kreikkalaisia kirjaimia tai niiden kirjoitettua muotoa. Useimmat kirjoittajat eivät ole tiedostaneet kirjoitettujen muotojen kielellistä eroa, ja valitettavan usein kirjoitetuissa kirjamissa on käytettu englanninkielista transkriptiomuotoa, joka poikkeaa suomenkielisestä muodosta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kirjainten ja transkription kreikaksi, suomeksi ja englanniksi. Ursa Minorissa noudatetaan luonnollisesti suomenkielistä kirjoitusmuotoa.


KirjainKirjaimen nimi
isopienikreikaksisuomeksienglanniksi
Ααalfaalfaalpha
Ββvitabeetabeta
Γγgamagammagamma
Δδdeltadeltadelta
Εεepsilo(n)epsilonepsilon
Ζζzitazeetazeta
Ηηitaeetaeta
Θθthitatheetatheta
Ιιjotaiootaiota
Κκkapakappakappa
Λλlamdalambdalambda
Μμmimyymu
Ννninyynu
Ξξksiksiixi
Οοomikro(n)omikronomicron
Ππpipiipi
Ρρrorhoorho
Σσ,ςsigmasigmasigma
Ττtaftautau
Υυipsilo(n)ypsilonupsilon
Φφfifiiphi
Χχhikhiichi
Ψψpsipsiipsi
ΩωomegaoomegaomegaTähtien nimet

Tähtien nimet kirjoitetaan kuten kaikki muutkin nimet isolla alkukirjaimella, esimerkiksi Pohjantähti.

Tähtien luettelotunnukset kirjoitetaan isoilla kirjaimilla (esimerkiksi HD123456).

Bayerin luettelon mukaiseti kirjoitettaessa käytetään pientä kreikkalaista kirjainta ja latinakielistä tähdistönlyhennettä (α Lyr), tai "auki" kirjoitettaessa kreikkalaisten kirjainten suomenkielistä kirjoitustapaa ja tähdistön latinankielistä genetiivimuotoa, molemmat osat isolla alkukirjaimella, esimerkiksi Alfa Lyrae.


Tavallisimpia virheitä

Ehkä kaikkein yleisin väärinkirjoitustilanne syntyy, kun tekstissä kerrotaan käytetyn H-alpha -suodatinta. Suodattimen suomenkielinen nimi on kuitenkin H-alfa tai vety-alfa-suodatin.

Hälytyskellojen pitäisi soida etenkin kirjainyhdistelmien ph ja ch kodalla, sillä suomenkielessä kreikkalaisten kirjainten kirjoitusmuodoissa niitä ei esiinny, vaan ne ovat f tai kh -kirjaimet.

Suomenkielessä kahta peräkkäistä vokaalia käytetään silloin, kun lausuttaessa kirjaimen nimeä se tuntuu luonnollisemmalta tavalta lausua, siis esimerkiksi theeta - ei theta, tai myy - ei mu.