Muokkauksen Pikaopas

Perusmuotoilut - Text Formatting Rules - Documentation Index

Taulukot: Yksinkertaiset - Laajat

Kappalejako: tyhjällä rivillä uusi kappale;

Rivinvaihto: \\, [[<<]] tai (:nl:)

-> sisennetty teksti, -< sisennys vasemmalle

Yhdistä rivit: \

Listat: * pallolista, # numeroitu, :sana:määritelmä määrittelylistat
Korostettu: ''kursivoitu'', '''lihava''', '''''lihava kursivoitu''''', @@kirjoituskoneteksti@@
Viitteet: [[toinen sivu]], [[http://www.example.com]], [[toinen sivu|linkkiteksti]], [[#ankkuri]], [[#ankkuri|linkkiteksti]]
Ryhmät: [[Ryhmä/Sivu]] näyttää sivun, [[Ryhmä.Sivu]] näyttää Ryhmä.Sivun, [[Ryhmä(.Sivu)]] näyttää Ryhmän [[Ryhmä/]] linkittää ryhmän etusivulle
Erottimet: !!, !!! otsikoille, ---- vaakaviivalle

Estä muotoilu: [=...=]

Muita: [+iso+], [++isompi++], [-pieni-], [--pienempi--], '^yläindeksi^', '_alaindeksi_', {+lisätty+}, {-poistettu-}

Muotoiltu lohko: [@...@] tai >>pre<<...>><<