Laajat Taulukot

< Taulukot | Ohjeet | Tiedostojen lähetys >

Laajempien taulukoiden tekoon on käytettävissä neljä ns. direktiiviä. Ne täytyy kirjoittaa rivin alkuun, jotta merkinnät toimisivat.

(:table (attr...):)

Luo uuden HTML-merkinnän <table> attr-kohtaan merkityillä ominaisuuksilla. Lopettaa edellisen taulukon, jos sellainen on. Sallitut ominaisuudet ja niiden arvot ovat:

 • border (reunuksen leveys; positiivinen kokonaisluku)
 • bordercolor (reunuksen väri; värin nimi tai heksadesimaaliluku, ei näy kaikilla selaimilla)
 • cellspacing (solujen välistys; positiivinen kokonaisluku, joka kertoo solujen välisen tilan)
 • cellpadding (solujen reunukset; positiivinen kokonaisluku, joka kertoo solujen reunojen ja sisällön välisen tilan)
 • width (taulukon leveys; posiviitinen kokonaisluku tai prosenttiarvo)
 • bgcolor (taulukon taustaväri; värin nimi tai heksadesimaaliluku)
 • align (tekstien tasaus; left, center tai right)
 • summary (taulukon yhteenveto; ei näytetä, käytetään ensisijaisesti helpottamaan näkövammaisten navigointia sivulla)

(:cell (attr...):)

Luo uuden taulukon solun attr-kohtaan merkityillä ominaisuuksilla. Sulkee tarvittaessa edellisen solun. Eli luo uuden <td attr>-merkinnän, ja tarvittaessa sen edelle myös merkinnät <table>, <tr> ja </td>. Sallitut ominaisuudet ja niiden arvot ovat:

 • align (tekstin tasaus; left, center tai right)
 • valign (tekstin pystysuuntainen tasaus; top, middle tai bottom)
 • colspan (sarakkeiden yhdistäminen; positiivinen kokonaisluku, jonka kertoo monta saraketta yhdistetään yhdeksi soluksi)
 • rowspan (rivien yhdistämien, positiivinen kokonaisluku)
 • bgcolor (solun taustaväri; värin nimi tai heksadesimaaliluku)
 • width (solun leveys; posiviitinen kokonaisluku tai prosenttiarvo)

(:cellnr (attr...):)

Luo uuden rvin aloittavan taulukon solun attr-kohtaan merkityillä ominaisuuksilla. Sulkee tarvittaessa edellisen solun. Eli luo uuden <tr><td attr>-merkinnän, ja tarvittaessa sen edelle myös merkinnät <table>, </tr> ja </td>. Sallitut ominaisuudet ja niiden arvot ovat:

 • align (tekstin tasaus; left, center tai right)
 • valign (tekstin pystysuuntainen tasaus; top, middle tai bottom)
 • colspan (sarakkeiden yhdistäminen; positiivinen kokonaisluku, jonka kertoo monta saraketta yhdistetään yhdeksi soluksi)
 • rowspan (rivien yhdistämien, positiivinen kokonaisluku)
 • bgcolor (solun taustaväri; värin nimi tai heksadesimaaliluku)
 • width (solun leveys; posiviitinen kokonaisluku tai prosenttiarvo)

(:tableend:)

Sulkee viimeisen taulukon solun ja koko taulukon. Eli luo tarvittavat </td>, </tr> ja </table>-merkinnät.

Huom!

Sisäkkäisten taulukoiden teko ei ole mahdollista. Eli (:cell:)- ja (:cellnr:)-direktiivien sisään ei voi laittaa table-direktiiviä.

Esimerkki

(:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:) a1
(:cell:) b1
(:cell:) c1
(:cell:) d1
(:cellnr:) a2
(:cell:) b2
(:cell:) c2
(:cell:) d2
(:tableend:)
a1 b1 c1 d1
a2 b2 c2 d2