Sivujen yleisimmät muotoilumerkinnät

< Sivujen muokkaus | Ohjeet | Listat >

Kappalejako

 • Tekstikappaleet erotetaan 'tyhjin rivein''.
 • Pakotettu rivinvaihto saadaan aikaan merkinnällä \\. Kaksi rivinvaihtoa syntyy merkinnällä \\\.

Otsikot

Otsikot merkitään huutomerkein (!). Merkkien määrä kertoo otsikkotason. Esimerkiksi:

! Ensimmäisen tason otsikko
!! Toisen tason otsikko
!!! Kolmannen tasoon otsikko
!!!! Neljännen tason otsikko

Ensimmäisen tason otsikko

Toisen tason otsikko

Kolmannen tasoon otsikko

Neljännen tason otsikko

Muotoilumerkintöjä

 • Lihavointi merkitään kolmella yksinkertaisella lainausmerkillä '''Lihavointi'''
 • Kursivointi merkitään kahdella yksinkertaisella lainausmerkillä ''Kursivointi''
 • Kursivoitu lihavointi merkitään viidellä yksinkertaisella lainausmerkillä '''''Kursivoitu lihavointi'''''
 • alleviivattu merkitään aaltosulkein ja plusmerkein {+alleviivattu+}
 • yliviivattu merkitään aaltosulkein ja miinusmerkein {-yliviivattu-}
 • Suhteuttamaton teksti merkitään kahdella ät-merkillä @@Suhteuttamton teksti@@
 • Suhteuttamaton tekstilohko merkitään hakasulkein ja ät-merkillä seuraavasti
[@
 Lohkon ensimmäinen rivi
   Lohkon toinen rivi
    Lohkon kolmas rivi
@]
 Lohkon ensimmäinen rivi
   Lohkon toinen rivi
    Lohkon kolmas rivi
 • isoa ja isompaa tekstiä merkitään hakasulkein ja plusmerkein [+isoa+] ja [++isompaa++]
 • pientä ja pienempää tekstiä merkitään hakasulkein ja miinusmerkein [-pientä-] ja [--pienempää--]

Vaakaviiva

Vaakaviiva saadaan aikaan neljällä tavuviivalla rivin alussa ----.