Taulukot

< Kuvat | Ohjeet | Laajat taulukot >

Yksinkertaiset ja pienet taulukot voidaan luoda helposti oheisilla merkinnäillä. Suurempien enemmän tekstiä ja elementtejä sisältävien taulukoiden tekoon taulukkodirektiivit soveltuvat paremmin.

Yksinkertaiset taulukot

Perustaulukot merkintään kuvaamalla taulukon solujen reunoja kahdella pystyviivalla ||. Taulukon ensimmäiselle riville voidaan laittaa taulukon muotoiluun vaikuttavia arvoja. Tällä rivillä on vain alkuerotin.

Esimerkiksi:

|| border=1
|| solu 1 || solu 2 || solu 3 ||
|| solu 1 || solu 2 || solu 3 ||
solu 1solu 2solu 3
solu 1solu 2solu 3

Otsikot

Sarakkeiden otsikkosolut tehdään merkitsemällä solun ensimmäiseksi merkiksi huutomerkki !. Sen täytyy olla heti solurajoittimen perässä ilman erottavaa välilyöntiä. Sarakkeen otsikko on eri asia kuin otsikot yleensä eli kahta tai kolme huutomerkkiä ei voi käyttää. Esimerkiksi:

|| border=1
||! otsake 1 ||! otsake 2 ||! otsake 3 ||
|| solu 1  || solu 2  || solu 3  ||
otsake 1otsake 2otsake 3
solu 1solu 2solu 3

Koko taulukon otsikko merkitään huutomerkein solun alussa ja lopussa ! otsikko !. Jälleen huutmerkit täytyy olla yhdessä solurajoittiminen kanssa. Taulukon otsikko täytyy olla ennen taulukon muuta sisältöä. Esimerkiksi:

|| border=1
||! Taulukon otsikko !||
||! otsake 1 ||! otsake 2 ||! otsake 3 ||
|| solu 1  || solu 2  || solu 3  ||
Taulukon otsikko
otsake 1otsake 2otsake 3
solu 1solu 2solu 3

Solujen muotoilu

Solujen sisältö voi olla vasemmalle tai oikealle tasattua tai keskitettyä:

 • Vasemmalle tasattua saadaan laittamalla teksti yhteen vasemman erottiminen kanssa, mutta jättämällä tyhjää tekstin ja oikean erottimen väliin
 • Keskitettyä saadaan jättämällä tyhjää tekstin ja kummankin reunaerottimen väliin
 • Oikealle tasattua saadaan laittamalla teksti yhteen oikean erottimen kanssa, mutta jättämällä tyhjää tekstin ja vasemman erottimen väliin
 • Taulukon oletusarvon mukaista tasausta saadaan laittamalla teksti yhteen molmepinen erottimien kanssa

Esimerkki:

|| border=1 width=100%
||!otsake vasen ||! otsake keski ||! otsake oikea||
||vasemmalla  || keskitetty  ||   oikealla||
||oletustasattu||oletustasattua||oletustasattua||
otsake vasenotsake keskiotsake oikea
vasemmallakeskitettyoikealla
oletustasattuoletustasattuaoletustasattua