Tähtitieteellinen yhdistys Ursa: Wikit | IYA / Havaintoprojektit

Havaintoprojekteja

Kansainvälisen tähtitieteen vuoden aikana järjestetään useita kansainvälisiä harrastajille ja jopa yleisölle sopivia havaintoprojekteja. Suomessakin näihin voi osallistua.

Ohessa näistä muutamia:

Valosaasteen arviointi

How Many Stars?, GLOBE at Night ja The Great World Wide Star Count -projekteissa arvioidaan havaintopaikan valosaasteisuutta vertaamalla tiettyjä tähtikuvioita vertailukarttoihin.

Soveltuvuus: Harrastajat, koulut, yleisö
Vaativuus: Melko helppo

Muuttuva tähti Epsilon Aurigae

Ajomiehessä sijaitseva Epsilon-tähti on pimennysmuuttuja, jolla on minimi joka 27. vuosi. Pimennys alkaa kesällä 2009 ja jatkuu lähes pari vuotta. Kansainvälinen muuttuvien tähtien havaitsijajärjestö AAVSO on ottanut tämän tapahtuman teemavuoden erityisprojektiksi.

Soveltuvuus: Harrastajat
Vaativuus: Keskinkertainen

Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat

Tänä vuonna Jupiterin kuiden radat ovat siinä asennossa, että ne peittävät ja pimentävät toisiaan. Näiden tapahtumien havainnointi on IYA 2009 -erikoisprojekti, jota koordinoi ranskalainen IMCCE-instituutti.

Soveltuvuus: Harrastajat
Vaativuus: Vaativa