IYA 2009 -havaintoprojektit

Tietoisuus pimeästä taivaasta (Dark Skies Awareness) on yksi kansainvälisen tähtitieteen vuoden kulmakiviohjelmista. Sen puitteissa järjestetään useita teematapahtumia ja yleisön tietoisuutta valosaasteen ongelmista pyritään kasvattamaan.

Valosaasteen arviointi kuuluu keskeisesti kulmakiviohjelman toimintaan. Sitä varten vuoden aikana järjestetään kolme erillistä, mutta keskenään hyvin samantapaista havaintohanketta, joissa taivaan valoisuutta arvioidaan laskematta tähtiä tietyistä tähtikuvioista. Varsinaisen tarkan laskemisen sijaan taivaan näkymää verrataan mallikarttoihin ja poimitaan niitä vastaava magnitudilukema. Projektit sopivat hyvin kaikille harrastajille ja asiasta kiinnostuneille.

Taivaan valoisuutta on mahdollista myös mitata suhteellisen halvoilla mittalaitteilla, kuten Unihedron SQM -mittarilla.

Järjestettävät projektit

Ks. myös