Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Etelä-Karjalan tähtitieteen harrastajien yhdistys Nova ry. (myöhemmin tässä selosteessa Etelä-Karjalan Nova ry)
Sihteeri (jäsensihteeri): Timo Särkikoski
Puheenjohtaja: Kai Hämäläinen
Yhteystiedot: eknova@ursa.fi (hallitus)

Henkilötietojen käsittely Etelä-Karjalan Nova ry:n toiminnassa

Yhdistys käsittelee henkilötietoja seuraavissa käsittelytarkoituksissa:

1. jäsentietojen ylläpito
2. jäsenmaksujen periminen
3. taloudenhoito (yhdistyksen kirjanpito)

Em. käsittelytarkoitukset ovat rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä, josta säädetään yhdistyslaissa.

Käsiteltävät henkilötiedot

1. etu- ja sukunimi
2. kotikunta
3. sähköpostiosoite
4. aiempien jäsenmaksujen maksuajankohdat
5. jäsenyyden tyyppi (nuoriso-, aikuis- tai perhejäsenyys)

Henkilötietojen saanti ja säilytysaika

Henkilötiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä heidän liittyessään yhdistyksen jäseniksi tai tietojen muuttuessa. Henkilötietoja säilytetään se aika, kun henkilö on yhdistyksen jäsen.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Yhdistys ei luovuta jäsentietoja kolmansille osapuolille.
Yhdistyksen käyttämä vapaamuotoisen keskustelun ja tiedottamisen sähköpostilista nova-l@ursa.fi on Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tarjoama palvelu.

Design: spyka webmaster available from Just Free Templates.