Logo

Saarijärven tähtitieteellinen yhdistys Halley-85 r.y:n tietosuojaseloste

Jäseneksi liittyvän ilmoittama nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero merkitään Saarijärven tähtitieteellinen yhdistys Halley-85 r.y:n jäsenrekisteriin, ks. rekisteriseloste.

Internetin kautta annettuja tietoja ei suojata tiedonsiirron aikana. Tämän vuoksi viestiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnusta. Puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta voidaan käyttää nopeasti esiin tulevien poikkeuksellisten taivaan tapahtumien tiedottamiseen sekä jäsenen mahdollisesti esittämiin kysymyksiin vastaamiseen tai epätäydellisten tai vanhentuneiden tietojen tarkistamiseen. Sähköpostikirjeenvaihtoa ei välttämättä tuhota ellei jäsen sitä erikseen toivo.

Rekisteriseloste

Hehkilötietolaki (523/1999)10§

1.Rekisterinpitäjä

Saarijärven tähtitieteellinen yhdistys Halley-85 r.y.

halley85(a)ursa.fi

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Rekisteriä hoitaa yhdistyksen sihteeri Erna Elo

Kangasahontie 10

43100 Saarijärvi

GSM.050-68066

erna.elo(a)elot.net

3.Rekisterin nimi

Saarijärven tähtitieteellinen yhdistys Halley-85 r.y:n jäsenrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Lain edellytys: Yhdistyslain 11§:n mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jäsenrekisterin avulla mm. sähköpostitetaan tiedotteita jäsenille ja kerätään jäsenmaksu. Taivaan tapahtumien poikkeuksellisen nopeaa tiedottamista varten jäsenistä on nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen lisäksi myös puhelinnumero.

5.Rekisterin tietosisältö

nimi

osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6.Säännönmuksiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneksi liittymisen yhteydessä ja ylläpidetään yhteydenpidon tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä.

7.Säännönmuksiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Halley-85 ei luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Pääsy rekisteritietokannan ylläpitoon on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksella. Jäsenrekisterin hoitajalla voi rekisteri olla myös paperitulosteena. Tiedot poistetaan jäsenrekisteristä jäsenyyden päättyessä.

http://www.ursa.fi/yhd/halley85/ajankohtaista/hatoimk/
7-kesä-2018