ZHR-luvun Laskeminen

<< 9.8. Korjauskerroin K | Sisällysluettelo | 9.10. ZHR-luvun luotettavuus >>

9.9. ZHR-luvun laskeminen

Kaikkien korjauskertoimien laskeminen on edellä määritelty. ZHR voidaan esimerkkihavaintojen perseideille laskea siis kaavan mukaan seuraavasti:

ZHR = F × C × K × (N / T) = 1,09 × 1,37 × 1,31 × (31 / 3,08) = 19,7

Kaava 7. ZHR-luvun laskeminen korjauskertoimien avulla.

ZHR-luvuksi saatiin siis 19,7, kun radiantin korkeutena horisontista käytettiin 50 astetta. ZHR-luvut pyöristetään aina tasalukuihin niiden epätarkkuuden vuoksi ja ZHR olisi ollut 20.