ZHR-luvun Luotettavuus

<< 9.9. ZHR-luvun laskeminen | Sisällysluettelo | 9.11. Zeniittikorjaus >>

9.10. ZHR-luvun luotettavuus

Mitä vähemmän meteoreja havaitaan, sitä epäluotettavampana saatuja ZHR-lukuja voidaan pitää. Jos ZHR on laskettu 25 tai useamman meteorin havainnosta, seuraavan kaavan avulla voidaan laskea ZHR-luvulle virherajat:

± ZHR / sqrt (n)

jossa n = meteorien lukumäärä

Kaava 8.

Esimerkkihavainnon ZHR-luvulle virherajaksi saadaan +3,5 eli pyöristettynä +4. Näin ollen ilmoitetaan siis ZHR = 20 ± 4.

ZHR-luvun laskeminen on esitetty tässä yhteydessä vain pääpiirteittäin ja ZHR-lukuja havaitsijoiden ei jaostoon lähettämistään havainnoista tarvitse laskea.

ZHR-luvun laskemisessa tarvittavien korjauskertoimien ja tietojen (esim. radiantin sijainti taivaalla tiettynä ajankohtana) laskemista helpottaa suuresti tietokoneohjelmat joihin voi myös syöttää havaintotiedot ja saada ulos valmiin havaintolomakkeen, sekä mahdollisesti lisätietoina mm. parvien ZHR-luvut, minkä vuoksi edellä esitetty käsinlaskenta on työläs menetelmä, mutta siihen tutustuminen auttaa ymmärtämään miten eri olosuhteissa tehtyjä havaintoja käsitellään niiden vertailukelpoisiksi saamiseksi.