Kalibrointikuvien Valmistelu

Master Bias (tai Master Offset). Master Bias tehdään useasta raakabiaskuvasta laskemalla kuvien mediaani. Mediaani edustaa parhaiten kuvapisteiden keskiarvoa hyläten tehokkaasti mahdolliset voimakkaat heilahdukset kuvapisteiden arvoissa. Master Bias luodaan valikosta Digital Photo->Make an Offset... Täytä kenttään raakabiasten sekvenssin nimi (esim. bf) ja kuvien määrä (esim. 10) ja paina OK. Iris laskee kuvien mediaanin ja esittää sen työtilassa. Muista tallentaa kuva nimellä offset.

Kuva 9: Make an Offset -dialogi

Sama toimenpide onnistuu komentoriviltä komennoilla:

	SMEDIAN bf 10
	SAVE offset

SMEDIAN komento ottaa parametreikseen lähdetiedostojen sekvenssin nimen ja sekvenssin pituuden. Vinkki: Jos Biaskuva on jäänyt ottamatta, voit korvata sen nollakuvalla jatkossa kun sitä tarvitaan valikoissa. Nollakuva on helppo tehdä komentoriviltä seuraavasti:

	LOAD raw1
	FILL 0
	SAVE offset 

FILL 0 komento täyttää kuvan nollilla. Koska bias vähennetään kuvista, nollakuva ikään kuin poistaa sen käytöstä. Ennen kuvan nollaamista ladataan yksi raakakuva, josta saadaan automaattisesti oikeat mittasuhteet nollakuvalle.

Master Dark. Master Dark on useasta pimeäruudusta yhdistetty pimeäruutu, joka edustaa parhaiten kameran lämpökohinaa. Master Darkin luomiseen tarvitaan raakadarkit ja biasruutu. Master Dark luodaan valikosta Digital Photo->Make a Dark... Täytä kenttiin pimeäruutujen sekvenssin nimi (esim. df), bias ruudun nimi (esim. bias) ja pimeäruutujen lukumäärä (esim. 5). Aseta pinoamismenetelmäksi median. Syy medianin käyttöön on jälleen se, että se edustaa parhaiten todellista lämpökohinaa kolmesta tarjolla olevasta menetelmästä.

Kuva 10: Make a dark -dialogi

Sama onnistuu komennoilla

	SUB2 df bias @a 0 5
	SMEDIAN @a 5
	SAVE dark
	REMOVE@

Tai jos bias puuttuu, komennoilla

	SMEDIAN df 5
	SAVE dark

SUB2 komento vähentää bias ruudut darkeista. Se ottaa parametreikseen lähdesekvenssin, vähennettävän kuvan, kohdesekvenssin, kiinteän lisättävän vakion ja sekvenssin kuvien määrän. (Syntaksi: SUB2[IN] [OPERAND] [OUT] [OFFSET] [NUMBER]) Kohdesekvenssinä on käytetty tässä esimerkissä väliaikaistiedostoa, joka on helppo poistaa työkansiosta REMOVE@ komennolla. Käytännössä tämä on kuitenkin helpointa valikoiden kautta, tämä toimikoon vain hyvänä esimerkkinä siitä, miksi Iriksen käyttöliittymää on aikojen saatossa koettu hankalaksi, toisaalta joidenkin mielestä taas joustavaksi.

Master Flat Dark. Flat dark tehdään identtisellä menetelmällä kuin Master Dark tehdään.

Master Flat Field. Kuten darkit ja biasit, myös tasoituskuva on masteroitava. Flatin tekeminen on helpointa valikon Digital Photo->Make a Flat Field kautta, koska se sisältää suhteellisen monta operaatiota. Täytä kenttään Generic Name raakaflattien sekvenssin nimi (esim ff), Offset Image kenttään Master Flat Darkin nimi (esim. flatdark), Normalization value kenttään 5000 ja Number kenttään raakaflattien lukumäärä. Normalisointiarvo on syytä valita jostain 5000 ja 10000 ADU:n väliltä, jotta flatti toimii hyvin. Itse olen käyttänyt menestyksekkäästi tuota oletuksena olevaa arvoa 5000. Jos flat darkkia ei ole käytettävissä, voi kenttään laittaa vaikka master offsetin nimen. Tallenna Master Flat esimerkiksi komennolla SAVE flat.

Kuva 11: Make a flat-field -dialogi

Yksi Iriksen hienoista erityispiirteistä on mahdollisuus merkitä ns. kuumat pikselit poistettaviksi. Tämä on ainakin toistaiseksi vielä tehtävä komentorivin kautta FIND_HOT komennolla. FIND_HOT ottaa kaksi parametria, joista ensimmäinen on tuloksena tuleva tiedostonimi ja toinen raja-arvo, jonka ylittävät pikselit lasketaan kuumiksi ja poistetaan kuvista interpoloimalla niiden arvo viereisistä pikseleistä. Tiedostoon kirjataan näiden pikseleiden paikat. Pikseleitä voi olla maksimissaan 10000. Käytännössä haen aina sellaista raja-arvoa, joka on lähellä tuota ylärajaa. 8 miljoonan pikselin seasta se on pieni murto-osa, joten merkittävää informaatiomenetystä siitä ei seuraa. Kuumat pikselit on löydettävä iteroimalla eri raja-arvoilla, kunnes lukumäärä tyydyttää. Kuumat pikselit löytyvät helpoiten master darkista, joten prosessi alkaa lataamalla master dark työtilaan komennolla LOAD dark (Tai valikoiden kautta). Tämän jälkeen annetaan FIND_HOT komentoja eri raja-arvoilla ja haetaan sopiva taso. Komennon tulosteet tulevat Output ikkunaan. Esimerkiksi:

    FIND_HOT cosme 350
    Hot pixels number: 397

    FIND_HOT cosme 320
    Hot pixels number: 1546

    FIND_HOT cosme 305
    Hot pixels number: 9086

Näiden iterointien jälkeen kuumat pikselit ovat merkittyinä cosme.lst nimisessä tiedostossa Iriksen työkansiossa ja kuvat ovat valmiita kalibroitaviksi.

Seuraava Luku: Raakakuvien kalibrointi

Sisällysluettelo