Kuvien pinoaminen

Kuvien pinoamisessa on oltava tarkkana, ettei Iriksen 16-bittinen skaala saturoidu, jolloin kuvainformaatiota alkaa hävitä ja kirkkaimmat tähdet palavat puhki. Iris laskee kuvat yhteen käyttäen sisäisesti dynaamisempaa aritmetiikkaa, joten jos on vaara ylilyönnistä, niin kannattaa aina käyttää normalisointia. Pinoaminen aloitetaan valikosta Processing->Add a sequence...

Kuva 15. Pinoamisdialogi

Dialogiin täytetään rekisteröidyn sekvenssin nimi (esim. reg) ja lukumäärä kohtaan Input Generic Name ja Number. Eri yhdistämismenetelmät esitetään seuraavassa

Arithmetic. Yksinkertaisesti summaa kuvat, eli jokaisen pikselin arvo lasketaan yhteen ja jos pikselin arvo ylittää 32768 ja Normalize If Overflow on valittuna kirkkain pikseli normalisoidaan maksimiarvoon jakamalla. Vastaava temppu onnistuu komentoriviltä komennolla

	ADD2 reg 12

Tai normalisoituna

	ADD_NORM reg 12

Median. Laskee tilastollisen Mediaanin jokaiselle pikselille. Mediaani hukkaa lähes täydellisesti sellaiset pikselin kirkkauspoikkeamat mitä ei esiinny muissa ruuduissa. Lopputuloksen dynamiikka on sama kuin yhden raakakuvan, mutta signaalikohinasuhde paranee ja loputkin kuumat pikselit häviävät kuvasta. Vastaavasti komentorivillä:

	SMEDIAN reg 12

Min-Max Rejection. Summaa kuvat, mutta hylkää jokaisen pikselin suurimman ja pienimmän arvon ennen summaamista.

Adaptive weighting. Iteratiivinen menetelmä, joka pyrkii hylkäämään huonot pikselit arvioimalla perustuen paikalliseen kohinaan. Useampi iteraatio tuottaa paremman lopputuloksen. Iteraatiokertoja on tarpeetonta kuitenkaan tehdä yli viittä.

Sigma Median ja Sigma Clipping. Tilastolliseen analyysiin perustuva menetelmä joka hylkii tehokkaasti pikseleitä, jotka eivät edusta todellista informaatiota. Sigma coefficent kuvaa etäisyyttä minkä ulkopuolella pikselit hylätään (Clipping) tai korvataan mediaanilla (Median). Sopivia coefficenttiä kannattaa hakea testaamalla arvoja välillä 1-3. Prosessi on iteratiivinen ja tyypillisesti 3-5 iteraatiota tuottaa hyvän tuloksen.

Pinoamisen jälkeen tulos kannattaa tallentaa jollakin väliaikaisella nimellä.

Seuraava luku: Valkotasapainon säätö

Sisällysluettelo