Ursa   Havaintokeskus   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

24.10.2004 Mikko Syrjälahti
15.11.2005 Jorma Koski

Tähtitornin ohje   Kaukoputken esittely   ~   Kaukoputken käyttöohje   CCD:n käyttöohje  

[pohja näihin ohjeisiin on kopioitu kronodokista 18.11.2004]
[tätä kirjoitettaessa keväällä 2005 oli havaintokeskus vielä keskeneräinen, kuten nämä ohjeetkin]

Artjärven tähtitornin käyttöohjeet

Ursan Artjärven tähtitornin käyttämiseksi tulee Sinun tutustua näihin ohjeisiin sekä käydä läpi tähtitornin käyttö paikan päällä tapahtuvassa koulutuksessa. Tornin ja laitteiden käyttäminen ilman läpi käytyä koulutusta on kielletty turvallisuussyistä. Henkilöturvallisuuden lisäksi osa laitteista voi rikkoutua helposti väärän käytön seurauksena ja etenkin kuvun sähkökäyttöisyys voi luoda ongelmatilanteita, jotka käydään läpi koulutuksessa.

Näissä ohjeissa kuvataan kuinka tähtitornia käytetään. Ohjeet sisältävät lukituksen, sähköjen, valaistuksen, verkkoyhteyksien sekä kuvun käyttöohjeet. Havaintolaitteille ja tietoteknisille laitteille on erilliset käyttöohjeet.

Yleistä tähtitornista

Tähtitorni on rakennettu betonilaatan päälle, joka puolestaan makaa hiekkapatjalla. Alakerrassa sijaitsevat sähköpääkeskus, kuvun ohjaustekniikka sekä ohjaustietokone. Lisäksi alakertaa käytetään havaintolaitteiden varastointipaikkana.

Alakerrassa oven pielessä sijaitsee hätäkytkin, jolla kuvun moottoreiden (pyöriminen ja luukkujen käyttö) virta saadaan katkaistua. Alakerrassa portaiden vasemmassa reunassa olevassa tolpassa sijaitsee valokytkin, jolla käytetään sekä ala- että yläkerran valaistusta. Valaistuksen himmennin sijaitsee yläkerrassa.

[pohjapiirros alakerrasta]

Yläkerrassa sijaitsevat tähtitornin kaukoputki sekä ohjauslaitteet. Kuvun toinen turvakytkin sijaitsee yläkerrassa pohjoisreunalla. Turvakytkin on tornin ollessa suljettuna luukkujen keskikohdan alapuolella kuvun runkorakenteessa.

[Pohjapiirros yläkerrasta]

Hätäkytkin

Ala- ja yläkerran hätäkytkimillä saadaan luukkujen ja kuvun moottorit pysäytettyä heti.

Tähtitornin kupu

Tähtitornin suuren koon johdosta kupu poikkeaa rakenteeltaan useista pienempien tähtitornien kuvuista. Kupu on täysin moottoroitu, eli luukkujen avaaminen, sulkeminen sekä pyörittäminen ovat moottoroituja. Tämän vuoksi kupua käytettäessä tulee varoa ettei mitään ole kuvun välissä sitä käytettäessä. Erityisen vaarallinen paikka sijaitsee kuvun reunoilla, jossa sijaitsevat kupua kannattelevat ja ohjaavat pyörät. Tonnin painoinen kupu murskaa väliin joutuneet esineet tai sormet välittömästi.

Kuvun luukkujen ylä- ja alapäässä on kussakin yksi moottori. Tämä rakenne on jonkin verran herkempi vikatilanteille kuin yksimoottorinen luukkumekanismi, joten luukun käytössä tulee olla erityisen tarkkana.

Tähtitornin käytöönotto

 • Avaa ovi ja poista kynnyksellä mahdollisesti oleva lumi ja jää
 • Poista luukkujen päällä mahdollisesti oleva lumi pitkävartisella lumikolalla
 • Tarkista pääkytkimen asento
 • Avaa alakerran turvakytkin
 • Sytytä valaistus tarvittaessa
 • Tarkista yläkerta veden ja lumen varalta
 • Tarkista laitteiden pintapuolinen kunto.
 • Avaa yläkerran turvakytkin
 • Tarkista että kuvun ohjauskaapelit on kytketty oikein
 • Avaa luukut käyttökytkimestä varoen mahdollista lunta
 • Irrota luukun ohjauskaapelit aloittaen vasemmalta järjestyksessä A-B-C.
 • Ripusta kaapelit kuvussa sijaitseviin koukkuihin
 • Kokeile kuvun kääntymistä kuvun käyttökytkimestä
 • Torni on valmis käytettäväksi, siirry kaukoputken käyttöönottoon.
oikea
Valokytkin
oikea
Ohjauslogiikat
Tornin sähkötaulu
Tornin sähkötaulu
Luukkujen ohjausnäyttö
Luukujen ohjausnäyttö
Tornin pääkytkin
Pääkykin sähkötaulussa
Luukkujen ohjauslogiikka
Luukkujen ohjauslogiikka
Hätä- eli turvakytkin
Hätä- eli turvakytkin
Luukkujen avaus käsin
Luukkujen avaus käsin
vasen
Hätäkytkin ja luukkujen pistoke
oikea
Luukkujen ohjauskytkin ja pistoke

[valokuvat: Ovi, näkymä sisään]

[tehtävät: pitkävartinen lumikola, varoitus rajojen mahdollisesta toimimattomuudesta, pelinlukituksen varoituslappu]

Tähtitornin sulkeminen

 • Peittele havaintolaitteet kuvusta tippuvan lumen ja veden varalta
 • Käännä kupu siten että luukkujen ohjauskaapelit ylettävät liittimiinsä
 • Kytke kuvun ohjauskaapelit oikein aloittaen oikealta järjestyksessä C-B-A
 • Sulje luukut kuvun käyttökytkimestä
 • Laukaise yläkerran turvakytkin painamalla sitä
 • Siivoa jälkesi
 • Laukaise alakerran turvakytkin
 • Sammuta valot
 • Laita lumivarusteet tornin sisälle
 • Lukitse tornin ovi hyvin.

[tehtävät: varoitus luukkua sulkiessa mahdollisesta rajojen toimimattomuudesta]

Tähtitornin kuvun toiminta ja ongelmatilanteet

Tähtitornin kupu on varsin raskas ja käytön helpottamiseksi moottoroitu. Tekniikalla on taipumusta jossain tilanteissa rikkoutua, joten tässä kuvataan miten kupu toimii, mitä voi mennä rikki ja miten torni saadaan suljettua kun taivaalta tulee räntää kaukoputkeen.

Kuvun ohjaustekniikka

Kupua käyttää yhteensä neljä moottoria. Kaksi moottoria pyörittää kupua ja kaksi käyttää luukkuja kierretankojen välityksellä. Moottoreita ohjaa kolme taajuusmuuttajaa; yksi pyörittämistä ja kaksi luukkuja. Koska oikosulkumoottorit eivät pyöri täsmälleen samalla nopeudella, on luukkujen moottoreiden ohjaaminen toteutettu ohjelmoitavalla logiikalla joka pitää huolen siitä että luukkujen ylä- ja alareunat liikkuvat samassa tahdissa. Samalla logiikalla on toteutettu toiminto joka mahdollistaa kaikkien toimintojen käyttämisen samalla kytkinparilla sekä estää kuvun pyörittämisen kun luukun ohjauskaapelit ovat kytkettynä.

Pyöritysmoottorit pyörittävät kupua muovisten pyörien välityksellä. Pyöriä painetaan kuvun runkopalkkia vasten säätöruuveilla. Pyörät voivat joskus luistaa kun kupua yritetään pyörittää moottoreilla. Liikkeelle lähtiessä moottorit kiihdyttävät hitaasti ja tunnetusti lepokitka on suurempi kuin liikekitka. Yleisöä on varoitettava etukäteen liikkuvasta kuvusta.

[tehtävät: suojatkuoret rullien päälle]

Jos kuvun pyöritysmoottorit tuntuvat luistavan, pysäytä moottorit, työnnä kupua oikeaan suuntaan ja käynnistä moottorit.

Kuvun pyöritysmoottorit eivät käynnisty lainkaan mikäli luukkujen ohjauskaapeli on kiinni, taajuusmuuttaja tai ohjauslogiikka on vikatilassa, hätäkytkin on lauennut, moottori on rikki tai sähköt ovat poikki.

Mikäli kääntömoottorit eivät käynnisty, tarkista:

 • Onko luukkujen ohjauskaapeli kiinni ?
 • Ovatko molemmat hätäkytkimet normaalitilassa ?
 • Tuleeko tornille sähköä ?
 • Onko jokin automaattisulake lauennut sähkökeskuksessa ?
 • Sammuta tornin sähköt pääkytkimestä 30 sekunniksi ja kokeile uudestaan. Kirjaa vika päiväkirjaan!
 • Löysennä pultit joilla moottoreita painetaan kuvun runkopalkkiin ja käännä kupua käsivoimin.
 • Raportoi tähtitornivastaavalle!
Jos luukut eivät aukea tai eivät aukea samaan tahtiin ja ohjauslogiikan näytössä olevat anturien lukemat heittävät huomattavasti toisistaan, irroita logiikan töpseli hetkeksi, käännä käsin luukun jälkeen jäänyt puoli tasoihin ja avaa luukut normaalisti ( katso kuvat ylempänä).

[tehtävät: kuinka paljon pultteja voi kiristää?, avaimet moottoreiden pulteille]

Kuvun pyöritys

Kupua pyörittää kaksi 1,1kW:n kolmivaihemoottoria. Näitä moottoreita ohjaa

[jatkuu, Mikkoo!!]