Tähtipäivät 2005


Järjestäjät

Warkauden Kassiopeia ry.

Warkauden Kassiopeia perustettiin vuonna 2001 heti Avaruus2001 -messujen jälkeen. Nykyään yhdistyksessä on jäseniä noin 130 ja määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Lyhyen historiansa aikana on Warkauden Kassiopeia ehtinyt saada aikaan erittäin paljon. Yhdistys järjesti vuosina 2002 ja 2003 omat tähtipäivänsä Varkauden lukiolla ja molemmat tapahtumat olivat yleisömenestyksiä. Vuonna 2002 yhdistys aloitti oman observatorionsa rakentamisen Kangaslammin Härkämäelle. Härkämäen observatorio valmistui lopulliseen asuunsa vuoden 2004 syksyllä kodan valmistuttua. Lähitulevaisuudessa yhdistyksen päätavoitteena on aloittaa tutkimustyö Härkämäellä ja hankkia yhteistyökumppaneita sekä Suomesta, että myös ulkomailta.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ursa on valtakunnallinen tähtitieteen harrastusyhdistys ja sillä on jäseniä reilut 12000. Yhdistys on perustettu vuonna 1921 ja yhdistyksen kotipaikkana toimii Helsinki. Ursa harjoittaa Suomessa myös ahkeraa julkaisutoimintaa. Yhdistys mm. julkaisee Suomen ainoata täysin tähtiharrastukseen suuntautuvaa aikakausilehteä Tähdet ja avaruus. Ursa myös kustantaa vuosittain useita tähtitieteeseen liittyviä kirjoja. Tunnetuimpia Ursan kustantamia kirjoja ovat vuosittain ilmestyvät "Tähdet" ja "Maailmankaikkeus" -vuosikirjat. Ursalla on myös erittäin aktiivinen ja laaja jaostoiminta. Jaoksien kautta tähtiharrastajat saavat tietoa ajankohtaisista tähtitaivaan tapahtumista sekä tutustuvat muihin samoista asioista kiinnostuneihin ihmisiin.