Altair ry
Tähtitieteellinen yhdistys Keski-Uudenmaan Altair ry

Sampo-radioteleskooppi

        

Kuvaajien selitykset

Ylläolevassa kuvaajassa on esitetty Sampo-radioteleskoopin mittaustulokset vajaan vuorokauden ajalta. Lisäksi jokaiselta tunnilta tulee oma kuvaajansa, josta käyrää voi tutkia tarkemmin. Pystysuoralla akselilla on ilmoitettu VLF-signaalin (erittäin lyhyt taajuus) voimakkuus desibeleinä. Alimpana kuvassa on seurattavien VLF-lähetysasemien lyhenteet ja lähetystaajuus kilohertseinä.

Käyrissä näkyy Auringon nousun aiheuttama signaalin voimakkuuden lasku. Ylimmässä (Rhauderfehn) käyrässä se näkyy ennen klo 8. Keskimmäisessä (Skelton) ja alimmassa (Aldra Island) Auringon nousu näkyy hieman myöhemmin. Ylimmässä käyrässä näkyy voimakas signaalin heikkeneminen arviolta klo 9 – 10. Se johtuu lähetinasemasta, ei ionosfäärin tilanteesta. Ylimmässä käyrässä näkyy Auringon aiheuttama äkillinen ionosfäärin häiriö suunnilleen klo 15:30. Se on varmistettu GOES-satelliitin mittaustulosten perusteella. Heti häiriön jälkeen kaikki käyrät tekevät jyrkän laskun. Se johtuu radioteleskoopin vahvistimen pariston loppumisesta. Normaalisti Rhauderfehnin käyrässä näkyy näihin aikoihin Auringon laskun aiheuttama signaalin voimakkuuden aleneminen. Yöllä signaali on voimakkaampi, koska D-kerros ei ole vaimentamassa säteilyä.

Ylläoleva kuvaaja on peräisin GOES-satelliitin mittaustuloksista. Pystysuoralla akselilla on ilmaistu röntgensäteilyn voimakkuus logaritmisella asteikolla. Vaakasuoralla akselilla on aika Suomen ajan mukaan. Ylempi käyrä on saatu mittaamalla röntgensäteilyn voimakkuutta aallonpituusalueella 0,1 – 0,8 nm ja alempi aallonpituusalueella 0,05 – 0,4 nm. Kuvaajassa näkyy kaksi M-luokan roihupurkauksen aiheuttamaa suurta kohoumaa. Myöhempi kohouma näkyy myös Sampo-radioteleskoopin kuvaajassa.

Roihut jaetaan röntgensäteilyn voimakkuuden perusteella luokkiin. Luokat jaetaan vielä yhdeksään alaluokkaan esim. C1...C9. Allaolevassa taulukossa on esitetty roihujen luokat ja niiden voimakkuudet.

LuokkaHuippu (W/m2) >aallonpituusalueella 0,1 - 0,8 nm
B I < 10-6
C 10-6 = I < 10-5
M 10-5 = I < 10-4
X I = 10-4

Taulukko 1: Roihujen luokat ja voimakkuudet. [Lähde: Spaceweather.com]Havaintotoiminta | Altair ry | Yhteystietoja
altair(a)ursa.fi

Päivitetty 18.9.2014 altair(a)ursa.fi
© Copyright Tähtitieteellinen yhdistys Keski-Uudenmaan Altair ry