Altair ry
Tähtitieteellinen yhdistys Keski-Uudenmaan Altair ry

Sampo-aurinkomyrskyradioteleskooppi

        

Vuonna 2009 sai Keski-Uudenmaan Altair ry:ssä alkunsa projekti rakentaa yhdistykselle aurinkomyrskyjen epäsuoraan havainnointiin soveltuva radioteleskooppi. Sitä varten hankittiin Percival Andrewsin kirjoittama e-kirja nimeltä How to build your own radiotelescope, joka sisälsi rakennus- ja käyttöohjeita sekä teoriatietoa aurinkomyrskyradioteleskoopin toiminnasta. Radioteleskooppia varten tarvittiin kehäantenni, vahvistin ja tietokone sopivalla äänikortilla varustettuna sekä lisäksi elektroniikkataitoja.

Radioteleskooppi on mukana kansainvälisessä amatöörien radioteleskooppiverkossa, johon kuuluu tällä hetkellä kuusi radioteleskooppia. Koska radioteleskooppiverkon jokainen radioteleskooppi on nimetty jonkin asteroidin mukaan, nimettiin Altairin teleskooppi Sammoksi Väisälän löytämän 2091 Sampo (1941 HO)-asteroidin mukaan. Kaksi radioteleskoopeista sijaitsee Yhdysvalloissa, kolme Euroopassa ja yksi Aasiassa. Radioteleskooppiverkolla on oma sivusto, SSRT Network. Sivusto aloitti toimintansa vuoden 2010 puolella.

Sampo-radioteleskooppi toimii siten, että kehäantennille heijastuu ionosfäärin kautta mitattava signaali, jonka vahvistin vahvistaa mittausta varten. Äänikortti muuntaa analogisen signaalin tietokoneen ymmärtämään digitaaliseen muotoon. Yksi ohjelma mittaa signaalin voimakkuutta sekä tallentaa tulokset tekstitiedostoon ja toinen piirtää tuloksista kuvaajan. Sen jälkeen kuvaajat ladataan SSRT Network -sivustolle, jossa niitä voi tarkastella kuka tahansa. Sivustolle tallentuu myös GOES-satelliitin mittaustuloksista piirretty kuvaaja.

Lähteet:  

 • Heikki Nevanlinna, Avaruussää, Keuruu: Otavan kirjapaino 2006.  
 • Kari Kaila, Revontulet, Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy 1998.  
 • Avaruussään vaikutuksesta HF-keliin, www.voacap.com/avaruussaa.html

  Lisätietoa:  

 • Yllämainitut lähteet  
 • Spaceweather.com, spaceweather.com/glossary/flareclasses.html  
 • SSRT Network, www.radiotelescopebuilder.com/science.htm


  Sampo-sivujen tekstit ja kuvaajat: Keijo Toikkanen • Havaintotoiminta | Altair ry | Yhteystietoja
  altair(a)ursa.fi

  Päivitetty 18.9.2014 altair(a)ursa.fi
  © Copyright Tähtitieteellinen yhdistys Keski-Uudenmaan Altair ry