Wiki-sivujen Nimet

< Uusien sivujen luominen | Ohjeet | Sivustojen ja sivujen suojaukset >

Uusien sivujen nimeämisessä on tapana käyttää kokonaisia sanoja ja oikeita taivutusmuotoja siten, että sivun nimi toimii myös sivun pääotsikkona. Esim. OmaSivunOtsikko.

Myös erikoismerkkejä, kuten tavuviivaa voi käyttää, kuten myös skandinaavisia kirjaimia. Wiki näyttää tällöin wiki-sivun osoitteen "turvallisessa" muodossa. Niinpä esimerkiksi sivu TähtiäNimessä kuvautuu osoitteeksi http://www.ursa.fi/wiki/OmaAlue/T%c3%a4hti%c3%a4Nimess%c3%a4 eli erikoismerkki muutetaan UFT-8-merkistön mukaiseksi koodaukseksi.

Usein voi olla kuitenkin selvempää nimetä sivut ääkkösettömiksi. Helpomman osoitteen tai muun syyn vuoksi voi olla tarve käyttää otsikkonimeksi tarkoitetusta poikkeavaa sivun nimeä. Tällöin kannattaa otsikointi muuttaa haluamakseen, ks. alla.

Otsikko

Wiki näyttää sivun nimien sivun pääotsikkona. Wiki erottelee isoin alkukirjaimin muodostetut ns. wiki-sanat erillisiksi sanoiksi välilyönnein ja tulostaa ensimmäisen niistä isolla alkukirjaimella, muut pienillä.

Otsikkotekstin muunnos pätee myös nimiin, joissa otsikkoon olisi tarkoitettu muitakin isoja kirjaimin. Esim. UrsaMajorinTähtikuvio kuvautuu otsikoksi Ursa majorin tähtikuvio.

(:title:)-direktiivi

Otsikko ja samalla WWW:n otsikkokenttä (title) voidaan muuttaa käyttämällä (:title:)-direktiiviä, joka sijoitetaan wiki-sivun alkuun. Tällöin voidaan sivun otsikoksi saada sivun varsinaisesta nimestä poikkeava muoto tai korjata otsikkomuunnoksen aikaansaamat ongelmat, esim. (:title Ihan oma sivu-otsikko:) tai (:title Ursa Majorin tähtikuvio:).