Wiki-sivustojen ja -sivujen suojaaminen

< Sivujen nimeäminen ja otsikot | Ohjeet | Sivujen muokkaus >

Ursan wiki-palvelu mahdollistaa sekä sivukokonaisuuden (Wiki-ryhmän) että yksittäisen sivun suojaukset. Suojaus perustuu salasanoihin, jotka ovat ryhmä/sivukohtaisesti sisällöntuottajien yhteisessä tiedossa. Myös käyttäjätunnus-salasana-pareihin perustuvat suojaukset ovat mahdollisia, mutta ensisijaisesti tullaan käyttämään pelkkiä salasanoja.

Salasanoja voidaan asettaa:

 • Lukemiseen
 • Muokkaukseen
 • Sivun ominaisuuksien (ensisijaisesti salasanojen) asettamiseen
 • Tiedostojen (kuvat, liitetiedostot) lähettämiseen

Jos jollekin näistä ei ole asettu salasanaa, se on avoin kaikille. Ryhmäkohtaiset salasanat suojaavat kaikkia ryhmään kuuluvia sivuja, ellei yksittäisen sivun suojauksia erikseen muuteta.

Lukusalasana on käyttökelpoinen, jos halutaan luoda suojattuja, vain tietylle ryhmälle tarkoitettuja sivuja.

Muokkaussalasana rajoittaa sivun muokkaamista ja ryhmien tapauksessa uusien sivujen luomista. Ursan palvelimella muokkaussalasana tulee pääsääntöisesti asettaa. Poikkeus tähän täytyy pyytää ylläpidolta.

Ominaisuussalasana rajoittaa salasanojen asettamista. Sivun vastuuhenkilö tai -henkilöt huolehtivat salasanojen kertomisesta sisällötuottajille ja pyrkivät huolehtimaan, etteivät salasanat leviä vääriin käsiin. Hyvä tapa on asettaa sivun ominaisuussalasana muokkaus- ja tiedostosalasanoista poikkeavaksi. Tai antaa tämä vain ylläpidon huolehdittavaksi.

Lähetyssalasana rajoittaa wiki-ryhmään liittyvien tiedostojen (kuvat ja muut liitetiedostot) lähettämisoikeutta. Koska erillisiin tiedostoihin sisältyy aina turvariskejä, tämä oikeus voidaan erottaa normaalista sisällönmuokkausoikeudesta.

Salasanojen asettaminen

Wiki-ryhmä

Wiki-ryhmän salasanat asetetaan seuraavalla verkko-osoitteella:

  http://www.ursa.fi/wiki/OmaRyhmä/GroupAttributes?action=attr

Tämä avaa lomakkeen, jolla luku-, muokkaus-, ominaisuus- ja lähetyssalasana asetetaan. Lomakkeelta näkyy, jos jollain näistä on salasana ja mistä se tulee. Vain muutettavat salasanat kirjoitetaan. Tyhjä kenttä jättää olemassaolevan arvon muuttamatta.

Wiki-sivu

Yksittäiselle wiki-sivulle voidaan asettaa omat salasanansa, jotka korvaavat ryhmätasolla asetetut salasanat. Yksittäisen sivun salasanat asetetaan seuraavalla verkko-osoitteella:

  http://www.ursa.fi/wiki/OmaRyhmä/OmaSivu?action=attr

Merkinnällä @nopass voidaan sivu asettaa avoimeksi, vaikka ryhmätasolla salasana olisikin asetettu. Huom! tätä suositellaan käytettäväksi lukuoikeuksissa, kun muuten suljetusta ryhmästä halutaan avata joku sivu julkisesti luettavaksi. Muiden salasanojen vapauttamisesta on neuvoteltava ylläpidon kanssa.

Muita merkintöjä

 • Salasana voidaan nollata merkinnällä @clear, ryhmän tapauksessa palauttaa oikeuden koko wiki-palvelun oletusarvoksi, sivun tapauksessa ryhmälle asettuun oletusarvoon
 • Ryhmä tai sivu voidaan lukita vain ylläpidolle merkinnällä @lock

Salasanoiksi voidaan asettaa myös useita eri salasanoja. Nämä syötetään kenttiin välilyönnein eroteltuna. Esimerkiksi:

  Aseta uusi muokkaussalasana:  sala1 sala2 sala3
  Aseta uusi ominaisuussalasana: sala1