PImeäkuva (Dark)

< Kalibrointikuvat | Kuvausopas | Ohjelmistot >

CCD-kennot generoivat jatkuvasti varausta pikseleihin, vaikka valoa ei kennolle pääsisikään. Tätä kutsutaan pimeävirraksi, joka on riippuvainen kennon lämpötilasta. Ilmiö on toistettavissa tiettyyn tarkkuuteen asti, jolloin sen vaikutusta voidaan pienentää vähentämällä ns. pimeäkuva kohteen kuvista.

Pimeävirran määrä on vahvasti riippuvainen kennon lämpötilasta: Jokainen 6°C pudotus kennon lämpötilassa laskee kennon kohinan määrää puoleen. Pimeäkuva on näin ollen mieluiten otettava samalla kennon lämpötilalla kuin itse kohteen valotuksetkin. Pimeävirran määrä riippuu myös valotusajasta, joten pimeäruudun valotus olisi oltava sama kuin itse kohteidenkin valotuksen. Lämpötilareguloiduilla CCD-kameroilla samaa pimeäruutua voidaan käyttää useampina öinä peräkkäin ja se tarvitsee ottaa uudestaan vain harvoin kennon ominaisuuksien muututtua.

Pimeävirta on siis vakio tiettyyn pisteeseen asti, joten kaikkea lämmöstä johtuvaa kohinaa ei voida pimeäkuvalla vähentää. Tästä johtuen useista pimeäruuduista koottu pimeäkuva (Master Dark) esittää paremmin kennon pimeävirtaa. Hyvää pimeäkuvaa varten pinotaan tyypillisesti vähintään viisi yksittäistä pimeäruutua.

Pimeäruudut otetaan niin, että kennolle ei pääse valoa. Käytännössä siis objektiivi peitetään tai kameran suljin pidetään kiinni. Suodinpyöriin ja taskuihin on myös saatavilla peitelevyjä, jolla estetään valon pääsy kennolle. Digijärjestelmäkameroissa kannattaa huomata, että etsimen kautta vuotaa helposti valoa kameraan.

Yhteenveto

  • Kameran kennoon ei saa päästä valoa
  • Pimeäruutu otetaan samalla valotusajalla kuin kohteen valotukset
  • Digijärjestelmäkameroissa on käytettävä myös samaa ISO-arvoa
  • Kameran lämpötilan on oltava mahdollisimman lähellä samaa kuin kohteen valotuksissa.
  • Ruutuja on hyvä ottaa vähintään viisi, mielellään kymmenen tai enemmän
  • Kalibroitaessa luodaan pimeäkuva (Master Dark) yksittäisten ruutujen mediaanina

Esimerkkejä

Canon EOS350D -järjestelmäkameran 5 minuutin pimeäkuva kylmällä pakkaskelillä. Kuvan oikeassa alalaidassa näkyy kiusallinen vahvistinpiirin hehku. Kuvaa on sävyasteikkoa venytetty rankasti ilmiöiden esiin saamiseksi.