Kalibrointikuvat

< Tarkennus | Kuvausopas | Pimeäkuva (Dark) >

Kaikissa kuvaussysteemeissä esiintyy häiriöitä, jotka johtuvat CCD-kennon ominaisuuksista, optiikan vinjetoinnista tai esimerkiksi pölystä kameran kennolla. Osa näistä häiriöistä on satunnaisia ja niiden osuutta lopputuloksessa voi vähentää pinoamalla useampia ruutuja kohteesta. Osa taas on toistuvia ilmiöitä ja ne voidaan poistaa kuvasta matemaattisesti. Tätä toimenpidettä kutsutaan kalibroimiseksi ja sen tekemiseen tarvitaan kalibrointikuvia. Seuraavissa kappaleissa esitellään miten nämä kuvat otetaan niin että kalibroinnin lopputulos on onnistunut.

Kalibrointikuvien käyttö.