Kamerat

< Ditheröinti | Kuvausopas | Tähtitieteelliset CCD-kamerat >

Kamera on luonnollisesti kuvauskaluston yksi tärkeä komponenentti. Kameroita on monen tyyppisiä ja niiden soveltuvuus tähtikuvauskäyttöön vaihtelee ja riippuu kuvattavasta kohteesta. Seuraavassa esitellään yleisimmin tähtikuvauksessa käytettyjä kameratyyppejä.