Ditherointi

< Automaattinen seurannanohjaus | Kuvausopas | Kamerat >

Ditheröinnillä tarkoitetaan tekniikkaa, jossa osavalotusten välissä siirretään kuvakenttää pieniä määriä satunnaisesti eri suuntiin. Tällä pyritään vaikuttamaan signaalikohinasuhteeseen siirtämällä samassa kohtaa olevia häiriöitä osavalotusten välissä niin, että lopullisessa pinossa ne keskiarvoistuvat pois. Aiheen teoria on aika syvällistä, mutta asia on helppo ymmärtää esimerkin valossa.

Oletetaan, että käytettävissä on ditheröimätön laadukkaalla seurannalla ja ohjauksella otettu kuvasarja, joka on kalibroitu pimeäkuvilla ja tasoituskuvilla. Kaikissa kuvissa on tähdet täsmälleen samassa kohdassa ja kuvien välillä ei ole keskinäistä liikettä. Jokaisessa kalibroidussa kuvassa on näin ollen tasoituskuva ja pimeäkuva myös samassa kohdassa, jolloin niiden virheet päätyvät hyvin pinottuina lopputulokseen.

Jos kuvia taas siirretään hieman valotusten välillä, kohdistettaessa kuvat jokaisen kuvan sisällä oleva pimeäruutu ja tasoituskuva ikäänkuin liikkuvat toistensa suhteen, jolloin niiden kohinat myös alkavat keskiarvoistua viereisten pikseleiden suhteen. Näinollen kuvan kohinasuhde kasvaa. Ditheröinti on erityisen tärkeää kapeakaistakuvauksessa ja erittäin pimeissä olosuhteissa kuvatessa. Mitä pimeämpi taustataivas, sen enemmän hyötyä ditheröinnistä saa.