Kerhoseminaari 2017 - tähtinäytöstoiminta

<< | Etusivu | >>

Kerho- ja yhdistysseminaarissa jatkettiin Cygnus 2017:n tähtinäytöstyöpajan tulosten jatkotyöstöä.

Alustuskeskustelussa emme yritettäneetkään valita kahta aihetta Cygnuksen työpajan pääryhmistä, vaan lopulta päädyimme käsittelemään kaikki pääryhmiä, paitsi ehkä vähemmän tekniikkaa, kahdesta näkökulmasta:

 • organisaatioiden eli yhdistysten
 • ihmisten eli näyttäjien

Näitä työstettiin kahdesta ryhmässä. Ohessa muistiinpanoja työryhmistä (muistiin merkanneet: Mika Aarnio, Jani Helander, Veikko Mäkelä, Jonna Rintamäki ja Toni Veikkolainen):


ORGANISAATIONÄKÖKULMA

Avainideat/ajatukset

 • Suunnitelma B
 • Varanäyttäjäjärjestelmä
 • Peruutusten viestintä
 • Näytössuunnittelun tarkastuslista yhdistyksille
 • Tähtinäytäntötoiminnan kartoitus

Suunnitelma B

 • Vaihtoehtoiset pilvisen sään aktiviteetit (ref. Warkauden Kassiopeia)
 • Ihmiset tulevat sateisellakin säällä -> vaihtoehtoinen ohjelma (ref. Turun Ursa)
 • Stellarium- / Celestia-demot. M. Suominen konsultoimaan aloituspakettia?
 • Jos näytös peruuntuu sään vuoksi, voidaan paikalla olla esittelemässä tähtitornia ja järjestää muita aktiviteetteja, mm. kuvanäytöksiä, jos kerhotila samassa paikassa

Peruutusten viestintä

 • Säävaraukseen vastaaminen, näytöksen peruuntumisesta tiedottaminen paikan päällä!
 • sää: kuka menee sateeseen kertomaan, ettei tänään näy
  • jos tähtitornia ei ole, kynnys mennä vesisateeseen päivystämään on toki melkoinen, tällöin peruutustiedotuksen on pakko toimia!
 • Yhdistyksen imagotappio ja negatiivinen some-näkyvyys, jos näytöksiä mokataan, kuten oharit jne

Näytösten organisointi

 • Henkilöresurssit, näytösvastaavat, keskenään käytännön asiat sopiva tiimi
 • Näytöstoiminnan toimivuussabluunat, monistettavissa tapauskohtaisesti eri yhdistyksiin.
 • vastuuhenkilöiden määrät, suuremmalla tiimillä hajautetumpi vastuu (sairaustapaukset, esteellisyys jne.)
  • yksi sopii (tilaus)näytännöt, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä.
  • yhden näyttäjän varaan ei voi näytöstoimintaa jättää, varanäyttäjä tarvitaan jo yllättävien esteidenkin vuoksi
 • Tilausnäytökset toimivat parhaiten kiinteällä havaintopaikalla, mutta niitä on tarvittaessa pidetty jopa ravintolan terassilla
 • Kuun vaihe usein korreloi näytösten osallistujamäärän kanssa
 • Mikan muistilista:
  • ajankohdat, talvikauden säännölliset näytökset, teemat,
  • tilausnäytökset
  • tiedotus
  • riittävästi vuorottelua näyttäjille
  • näyttäjien motivointi
  • kaukoputkikoulutus, ongelmista selviäminen
  • Case Turun Ursa:
   • talven tähtinäytöskausi suunnitellaan elokuussa ennen tähtiharrastuspäivää
   • tähtinäytökset perjantai-iltaisin loka-maaliskuussa kello 19-21
   • ”kuu ja planeetat” –teemaviikko

Rahoitus, varainhankinta, maksullisuus

 • tähtinäytöksen järjestämisen kustannukset, esim. näytöksen pitäjän polttoainekustannukset vs. näytöksestä saadut tuotot
 • Yhdistyksen toiminnan mieltäminen kunnalliseksi toiminnaksi vrt. liikuntapaikat? maksuhaluttomuutta tämän oletuksen vuoksi
 • yleisavustukset kiven alla, kohdeavustukset helpompia.
 • yhteistyökumppanit ja niiden hankinta toiminnan eri rajapinnoilta
 • Tilausnäytökset
  • kouluryhmien näytöksissä yksittäisiltä oppilailta EI saa pyytää näytösmaksua (ref Turun Ursa ja koululaki), kaupungit/kunnat kitsaita maksamaan näytöksistä.
  • Tilausnäytöksissä oheistuotteiden myynti
  • Tilausnäytösten minimiveloitushinta (ref. Turun Ursa)
  • Yritysnäytökset. Reunaehdot havaintokeskuksissa kuten sauna, catering (ref. Warkauden Kassiopeia).
  • Tähtinäytöksen ja/tai muun toiminnan/tähtitieteen esittelyä, markkinointi ja myynti yrityksille
  • palvelupakettina lisäosineen, virkistyspäivät jne ? tuo rahaa seuralle kustannustehokkaimmin (ref. Warkauden Kassiopeia).
  • Case Turun Ursa: tilausnäytökset
   • minimimaksu
   • näyttäjät sovitaan ennen näytöksen vahvistamista

Kelit

 • Täysikuu, uhka ja mahdollisuus. Täysikuu vetää yleisöä esim. syksyn ensimmäisen näytöksen vetonaulana (ref. Turun Ursa). Muutoin näytökset pyritään pitämään kuuttomina aikoina.
 • Keväällä näytöskauden päättämistä määrittää kesäaikaan siirtyminen ja täysikuun sijoittuminen.

Markkinointi

 • Markkinointi eri tilaisuuksissa
 • Jos kielitaitoisia näyttäjiä, ruotsin/englanninkielisten tilaiusnäytösten markkinointi
 • observatorioiden ja näytäntötoiminnan videoesittelyt (esim. Turun Ursa)

Näyttäjien palkitseminen / motivointi / harrastus vs. näytöstoiminta

 • Tähtinäytökset vs. Aktiivikuvaajat, tähtinäytöstornit vs. Havaintotornit. Yhteiset pelisäännöt, jos kuvaustoimintaa ja yleisönäytöstoimintaa samalla havaintoalueella tai observatoriolla.
 • Yleisönäytösten ja jäseniltojen yhdistäminen (ref. Turun Ursa)
 • Tähtitornin käytön jakaminen jäsenien ja näytösten kesken.
 • näyttäjien motivointikeinoja: jäsenmaksuhuojennus tai -vapautus (ref Turun Ursa),
 • Näyttäjille työnkuvaan kuuluvaa varustetta, esim. huppari tai takki
 • Tähtitornin sähköinen varauslista, josta näkisi, onko tornilla joku

Lisävälineet

 • VR-teknologian ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen, virtuaalilasit, 360-kuvat
 • Visualisointivälineet, taulutelevisio vs. dataprojektori (tummuuden luominen)
 • Lisärekvisiittaa näytöksiin
  • kuvia, infokylttejä, laserosoittimia
  • mobiileihin näytöksiin "näyttäjän pakki", jossa kaikki tarvittava pienempi oheismateriaali
 • Kuvien otto mahdollisuusyleisölle, mm. kamera-adapterit

Turvakysymyksiä

 • Kaukoputkikoulutus, turvaa laitteistojen asianmukaista käyttöä, mutta karsii kiinnostuneita potentiaalisia käyttäjiä.
 • Ilkivaltaa estettävä eri tavoin, voi aiheuttaa käytännön harmitusta näytöstä pidettäessä.
 • näytösturvallisuus.
  • Älä pyydä apua yleisöltä = Vakuutusasiat
  • Jos jokin menee vikaan älä tee yksin vaan aina kahdestaan jonkun toisen tähtinäyttäjän kanssa ?

Muut

 • Yhteiskyyditykset havaintotapahtumiin ontuvat, kuskin ja kyytiläisten aikataulukysymykset, kuskin roolin saaminen

HENKILÖIDEN NÄKÖKULMA

Avainideat/ajatukset

 • Näyttäjien osaamiskartoitus
 • Näytöstoimijoiden vertaistuki
 • Ohje- ja koulutusmateriaalit
 • Näytöskohteiden ehdokaslista

Osaamisasiat

Näyttäjien osaamiskartoitus

 • näyttäjien erityistaitojen kartoitus yhdistyksessä
  • näyttäjien vahvuudet on hyvä tunnistaa, niistä on hyötyä erilaisissa tapauksissa
  • kannattaa viestiä, miksi kartoitusta tehdään: ei siksi, että joku voisi kertoa olevansa parempi kuin toinen, vaan että on hyvä tietää, jos jollain on erityistaitoja, joita voidaan hyödyntää erikoisnäytöksissä tai että joku osaa neuvoa muita osaamallaan aihealueella

Osaamisalueita

 • kielitaito (ruotsin- ja englanninkieliset näytökset)
 • lasten / nuorten / erikoisryhmien kanssa työskentely
 • sosiaalinen pelisilmä; milloin voi sanoa mitäkin, milloin voi viljellä huumoria
 • tiedollinen osaaminen
  • tähtitieteellisten kokonaisuuksien hahmottaminen
  • (ajankohtaisten) taivaan tapahtumien hallinta
  • mittakaavojen hahmotus (mm. appelsiini-Aurinko)
 • näytösten suunnittelu/valmistelutaidot
  • tietolähteet
  • mitä näytetään minäkin vuodenaikana
  • suosituimmat kohteet näytöksissä
  • tarinoiden kokoaminen näytettävistä kohteista, case: tähden elinkaari (Orion (kaasusumu), Plejadit (tähtijoukko), joku kaksoistähti, planetaarinen sumu, rapusumu (supernovajäänne))
 • apulaiteosaaminen (mm. tietokoneohjelmat)
 • laiteosaaminen aina paikka/observatorio/yhdistyskohtaista (=erilaisia laitteita)

Varottavat asiat

 • omien laitteiden väheksyminen -> huono signaali kuulijoille
 • politiikka, uskonto -> et voi tietää kuulijoiden maailmankatsomusta; tähtiyhdistyksen tehtävä ei ole julistaa
 • astrologia, ufot -> johtaa helposti tuloksettomaan väittelyyn

Vertaistukiasiat

 • Keskustelukanavat
  • Foorumille tähtinäytöstoimintaketju / tähtiyhdistysten alle
  • Facebook
  • Ehkä listakin?
 • Cygnukselle keskustelutyöpaja (45-60 min) tähtinäyttäjille
  • Avainsanoja keskusteluun:
   • Mittakaavojen selittäminen
   • "Tyhmiin" kysymyksiin vastaaminen
   • Superkuut ja muut ajankohtaiset (median esille nostamien asioiden hallinta)
   • Hankalien asioiden väistäminen (astrologia, uskonto)
   • Tilannetaju

Ohjeet ja koulutus

 • Mestari-oppipoika-menetelmä toimiva: Aloitteleva näyttäjä mukana kokeneen matkassa, aluksi kuunteluoppilaana ja apulaisena, myöhemmin voi tehdä asiat itse, mutta kokenut taustatukena
  • saadaan koulutettua uusia näyttäjiä ja vähennetään laitetekniikan osaamiseen liittyvää epävarmuutta
 • Video-ohjeita näyttämisesta, laitteista / Youtube
 • Planetaarion käyttäminen koulutuksessa (tähtitaivasasiat, ei laitejutut)
 • Opaslehtiö näyttäjille, jossa kaikki oleellinen, enemmän materiaaleja
 • Näytösasioiden kouluttamiseen voidaan tehdä valmiita materiaalipaketteja

Näytäntökohteiden ehdokaslista

 • vain helppoja kohteita, ei extremevaihtoehtoja yleisölle!
 • muutama kohteita kustakin kohdetyypistä
 • Kuun ja syvän taivaan kohdalla esimerkkikohteet tärkeitä
 • Kuu-kohteita infoineen Kuu-iltoja varten
 • voi lisätä kohteen yhteyteen tiedon vuodenajasta/Kuun vaiheesta
 • ehkä muitakin tietoja kohteesta
 • muistetaan näytösten yhteydessä myös ilmakehäkohteet (halot, revontulet ym.), vaikka eivät tähtitornista varsinaisesti näkyisikään
 • Ks. myös Näytöskohdelistan luonnos