Kuu, planeetat ja komeetat

Planeettojen kuut

Näillä sivuilla on havaitsijoiden havaintoja ja kuvia ulkoplaneettojen kuista. Kuiden geometriset ilmiöt (pimennykset, ylikulut, peittymiset) ja yleensäkin ajoituksiin perustuvat havainnot kuuluvat Ursassa tähdenpeitot ja pikkuplaneetat -jaoston toimialueeseen.

Havaintoja

Uutisia ja havaintotietoa

Muita linkkejä

Päivitetty 14.12.2008