Aurinkokunta

Aurinko on yksi tavallinen tähti Linnunradan yhdessä spiraalihaarassa
ja Aurinkokunnaksi kutsutaan Aurinkoa ja kaikkia sitä kiertäviä kappaleita.
Aurinkoa kiertää yhdeksän planeettaa ja lisäksi asteroideja, komeettoja sekä
meteoroideja.

Linkkejä

Aurinkokunta
Astronetti, Aurinkokunta
Koulukanava, Aurinkokunta
Särkänniemi, Aurinkokunta
Aurinkokuntamme
Aurinkokunta
Aurinkoa.jpg (10K)

Aurinko

Aurinko on yksi tavallinen tähti Linnunradassa.
Se syntyi noin 4,5 miljardia vuotta sitten eli
4 500 000 000 vuotta sitten. Aurinko saa energiansa
siten, että sen keskustassa vety muuttuu heliumiksi.

Vedyn loputtua Auringon keskusta tiivistyy ja
ulko-osat laajenevat voimakkaasti, siitä tulee punainen
jättiläinen. Myöhemmin harvat ulko-osat leviävät ympäröivään avaruuteen kuuman keskustan säteilypaineen puhaltamana. Tämä välivaihe näkyy
planetaarisena sumuna. Kuuma keskusta jää jäljelle, sitä nimitetään
valkeaksi kääpiöksi. Sillä ei ole enää energialähteitä jäljellä ja se
jäähtyy hitaasti mustaksi kääpiöksi.

Auringon halkaisija on 1 392 000 km; se on 109,1 Maan halkaisijaa.
Auringon massa on 332 946 Maan massaa. Aurinko pyörähtää akselinsa
ympäri kerran 25 vuorokaudessa. Lämpötila Auringon pinnalla on 6060 °C.
Auringon etäisyys Maasta on noin 150 000 000 km. Valo kulkee Auringosta
Maahan 8,3 minuuttia.

Aurinko saa siis energiansa ydinvoimasta. Kaasujen kokoonpuristuminen
nosti niiden lämpötilaa useihin miljooniin asteisiin, jolloin vetyatomien
ytimet pääsivät koskettamaan toisiaan ja muodostamaan helium atomin ytimiä. Heliumin ydin on kevyempi kuin siihen liittyneet vetyatomin ytimet eli protonit ja neutronit. Puuttuva osa massasta muuttuu säteilyenergiaksi. Aurinko on nyt käyttänyt noin puolet vedystään.
Kun vety loppuu kaasu aine puristuu entistä tiiviimmäksi ja lämpötila nousee, silloin
syntyy uusia fuusioreaktioita, joissa helium yhtyy raskaammiksi alkuaineiksi.
Syntyy aina vaan raskaampia alkuaineita hiileen asti. Auringon kokoinen tähti
ei pysty tuottamaan hiiltä raskaampia alkuaineita.
Yli 1,5 kertaa auringonkokoinen tähti voi tuottaa raskaimpia alkuaineita aina rautaan asti, mutta rautaa raskaampien aineiden yhtyminen ei enää tuota energiaa.
Ennen loppuaan aurinko laajenee, sen ulko-osat etääntyvät, ja vain keskusta tiivistyy.
Aurinko polttaa altaan lähimmät planeetat. Auringon sisäosissa syntyvä säteilypaine
puhaltaa kevyemmät pintaosat ulos planetaariseksi sumuksi. Keskustasta jää jäljelle valkoinen kääpiötähti.
Aurinko on kuitenkin ainakin miljardi vuotta melko vakaa.

Linkkejä

Ursa/Aurinko
Aurinkosanastoa
Aurinkofaktoja
Astronetti/aurinko
Wikipedia/Aurinko
Aurinkoa sanoin ja kuvin
Esittelyssä Aurinko
Aurinkojaosto
Auringon rakenne ja toiminta
Aurinko ja kuu
Timo Leponiemen sivut
Aurinko ja Kuu tässä kuussa
Aurinko ja tähdet


Kirjallisuutta: Leon Golub ja Jay M. Pasachoff, Lähin tähtemme, URSA 2004.

Auringonpilkut

pilkut.jpg (8K) Auringonpilkut ovat helposti havaittavia kohteita
Auringossa, mutta on varottava katselemasta
Aurinkoa paljain silmin. On aina käytettävä
jotain suodatinta. Aurinkolasit eivät riitä.
Hitsauslasi no 14 käy, mutta on hankala.
Parempi on tarkoitusta varten valmistettu
harmaasuodin. Suodinta saa A4 kokoisina
arkkeina, jos sen vielä kehystää pahvilla,
voi katsella Aurinkoa sellaisenaan. Auringonpilkut näkyvät paremmin,
jos suodattimen laittaa kiikarin kummankin objektiivin eteen.
Olisi hyvä tukea kiikaria johonkin, sillä käsi värisee koko ajan.
Jos suodattimen panee kaukoputken suulle, pitää pistää suodatin
myös tähtäinputken suulle. (Kiikari ja kaukoputki tuhoavat silmät
hetkessä ilman suodatinta.)

Linkkejä

Tähtien pilkut
Särkanniemi/tähtiakatemia/aurinkokunta/auringonpilkut
Auringonpilkut
VENUS JA AURINGONPILKUT VAIKUTTAVAT MAAHAN SAAPUVAN AURINGON ENERGIAN MÄÄRÄÄN
Radiokelit

Fotosfääri

Auringon näkyvää pintaa kutsutaan fotosfääriksi. Fotosfäärissä näkyy
auringonpilkkujen lisäksi granulaatioita eli rakeita. Ne aiheutuvat
pinnan kiehumisesta. Auringon sisuksissa lämpö kulkeutuu säteilemällä,
mutta lähempänä pintaa lämpö kulkee virtaamalla kohti pintaa.
Rakeet syntyvät siten, että rakeen keskellä kuuma kaasu nousee ylös ja
laskeutuu jäähtyneempänä alas rakeen reunoilla.

Linkkejä

Aktiivinen Aurinko
Auringon kaasukehä
Auringon pintakerros
Spikuloiden mysteeri selviämässä

Korona

Korona.jpg (7K)

Fotosfäärin päällä on ohut kerros,
jota kutsutaan kromosfääriksi. Uloimpana
on korona, jossa Aurinko säteilee energiaansa
avaruuteen sähkömagneettisena aaltoliikkeenä ja hiukkassäteilynä.
Korona ulottuu kauas avaruuteen ja mekin olemme koronan sisällä.

Auringonpimennyksen aikana, kun kuu peittää aurngon, korona
näkyy hyvin (katso kuvaa). Koronassa tapahtuvaa hiukkassäteilyä
ja sähkömagneettistasäteilyä kutsutaan aurinkotuuleksi.


Linkkejä

AURINGONPIMENNYS BULGARIASSA
KORONAN MASSAPURKAUKSIEN ROOLI AURINGOSSA

Protuberanssit ja Flaret

Pieniä tulenkielekkeitä Auringon pinnalla kutsutaan pikeiksi eli spikuloiksi. Välillä lentää Auringosta suuria kielekkeitä kaarina ylös jotka laskeutuvat
takaisin Auringon pinnalle. Näitä kutsutaan protuberansseiksi. Hyvin voimakkaita purkauksia ovat roihut eli flaret. Niissä Auringon
magneettikenttä heittää suuria määriä ainetta ja energiaa koronaan ja
siis edelleen avaruuteen.

Linkkejä

Auringon toiminta aktiivisinta tuhanteen vuoteen
Hiukkaspilvet kiisivät aurinkokunnan läpi
Aurora/past_week_activity
Auringon purkauksesta ei tullut vahinkoja

Magneettinen myrsky

Auringon magneettikenttä muuttuu koko ajan ja koska Aurinko pyörii, sen
magneettikenttäkin pyörii. Magneettikenttä aiheuttaa myös voimakkaita
hiukkasvirtoja ulos Auringosta. Auringon magneettikenttä kytkeytyy Maan
magneettikenttään.
Aurinkotuuli, jossa on sähköisesti varattuja hiukkasia, työntää maan
magneettikenttää Auringosta poispäin.
Maan magneettikenttä suojaa meitä aurinkotuulelta. Se ohjaa hiukkasia
maan magneettikenttien suuntaan koti napoja.
Kun magneettikentissä tapahtuu voimakkaita muutoksia, puhutaan
magneettisista myrskyistä.

Linkkejä

Avaruussää
Ilmatieteen laitoksen mukaan
AVARUUS verkkojulkaisu
Revontulijaoston uutisia
Oulun yliopiston selvitys magneettisista myrskyistä ja revontulista.
Fysiikan tutkimusprojekti,Magneettiset myrskyt (1997), Oulun yliopisto

Revontulet

revontuli1.jpg (5K) Revontulet syntyvät, kun nopeat sähköiset hiukkaset törmäävät ilman atomeihin
luovuttaen niiden elektroneille energiaa. Sanotaan, että atomit virittyvät, kun
elektronit siirtyvät korkeammalle energia tasolle. Elektronit luovuttavat saamansa
energian valona, kun ne palaavat alkuperäiseen tilaansa.

Revontulet esiintyvät hyvin korkealla ohuessa ilmakehässä, jossa pommittavat
hiukkaset voivat lentää vapaasti pitkiä matkoja ennen tormäystä. Näin ne saavat
suuren vauhdin, joka riittää elektronien virittämiseen. Loisteputket toimivat
periaatteessa samalla tavalla.

Linkkejä

Revontulet luonnonilmiönä
Revontulet
Revontulien loimua
Revontulia nähty Etelä-Suomessa saakka
VÄRIKKÄÄT REVONTULET
Yötaivaan leiskuntaa napapiirillä
Maaliskuun avaruussää toi paljon revontulia

GIC-virrat

Kun magneettikenttä muuttuu johtimen ympärillä, syntyy (indusoituu) johtimeen sähkövirtoja.
Maan magneettikenttä muuttuu Auringon magneettikentän muuttuessa. Maan päällä kulkeviin
johtoihin syntyy tällöin ylimääräisiä virtoja. Ne voivat joskus aiheuttaa häiriöitä
herkkiin elektronisiin laitteisiin. Näistä indusoituneista virroista on käytetty nimitystä
GIC-virrat. Pahimmin nämä magneettiketän muutoksien aiheuttamat induktiovirrat
kuitenkin häiritsevät satelliittien herkkiä laitteita.

Linkkejä

(vain englanninkielisinä)
Geomagnetically induced currents (GIC)
ESA:n selvitys GIC-virroista
Power and Pipelines
Overview of Solar and Geomagnetic Storm

Planeetat

Planeetat ovat Aurinkoa kiertävistä kappaleista suurmpia. Lähinnä maata ovat Maan
kaltaiset planeetat Merkurius, Venus, Maa ja Mars. Niissä on kaikissa kiinteä pinta, jota
ympäröi kaasukehä eli ilmakehä. Ne ovat myös suhteellisen raskaita. Ulompana on
neljä jättiläisplaneettaa, jotka ovat suuria kaasupalloja, mutta sisäosa on
nestemäinen. Ne ovat Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus. Uloimpana on pieni planeetta Pluto,
jota kiertää Charon, jonka läpimitta on kolmasosa Pluton läpimitasta.

Aurinkokunta
Astronetti/planeetat
Aurinkokunta
positions of the planets and SOHO
Planeetat tässä kuussa
Tähtikartta
The Nine Planets
An Overview of the Solar System

Kirjallisuutta: Heikki Oja ja Asko Palviainen, Maailmankaikkeus 2005, URSA 2004

Maankaltaiset planeetat:

Merkurius

Merkurius on Aurinkoa lähin planeetta. Etäisyys Auringosta on noin 0,4 AU
(1 AU = Maan etäisyys Auringosta). Aurinko näyttää Merkuriuksesta katsottuna
melkein kolme kertaa niin isolta kuin maasta katsottuna.
Päivällä lämpötila nousee lähes 400oC:en. Sekä yö, että päivä ovat
noin kolme kuukautta. Yöllä lämpötila laskee noin -170oC:een.
Ulkonäöltään Merkurius näyttää Maan kuulta, kraatereineen.
Merkuriuksen ilmakehä ei paljoa suojaa planeettaa meteoriittien pommitukselta.
Vaikka Merkurius on melko lähellä maata, sitä on tutkittu aika vähän, se ei ole
ollut yhtä kiinnostava kuin eräät muut planeetat. Tärkeimmät tiedot on saatu
Mariner 10 luotaimelta.

Merkurius on kohtalaisen kirkas, mutta koska se on lähellä Aurinkoa, se näkyy
harvoin pimeällä taivaalla. Parhaiten tietoa Merkuriuksen, kuten muittenkin
planeettojen näkymisestä saa "Tähdet 2005"-kirjasta.

Seuraavan kerran Merkurius näkyy joulukuun lopulla aamuhämärässä noin kello 8.30.
Se on 29.12 kauimpana Auringosta eli suurimmassa elongaatiossa. Uudenvuodenpäivän
aamuna Venus on lähellä Merkuriusta. Mikäli on aamu-uninen, on seuraava tilaisuus
nähdä Merkurius maaliskuussa. Silloin se on hetken myös pimeällä taivaalla.

Astronetti/Merkurius

Kirjallisuutta: Tähdet 2005, Ursa 2004.Venus

venus.jpg (5K)

Toinen Auringon ja Maan välissä oleva "sisäplaneetta" on Venus.
Venus näkyy kaikkein kirkkaimpana kohteena taivaalla Auringon ja
Kuun jälkeen. Se on helppo tunnistaa. Koska sekin on lähellä Aurinkoa,
näkyy se joko aamutähtenä tai iltatähtenä. Venus on myös Maata lähin planeetta.
Venuksesta ei kuitenkaan näy yksityiskohtia, koska se on vahvan pilviverhon peittämä.
Radioaaltojen avulla Venuksen pinnasta on saatu kuvia. Neuvostoliittolainen
Venera-luotain sai joitakin kuvia Venuksen pinnalta vuonna 1975
ennenkuin sen laitteet tuhoutuivat. Päivälämpötila on noin 470oC.

Kuvassa Venus ei ole pyöreä, vaan sillä on samanlaiset vaiheet kuin Kuulla.

Venusta kannatta nyt tarkailla heti kun on pilvetön aamu, ensi vuonna se näkyy huonosti.

Astronetti/venus

Maa

Maa on planeetta muiden joukossa ja planeettatutkimuksen kannalta tärkeä siksi,
että voimme tutkia Maata perusteellisesti ja verrata sitä muihin planeettoihin.
Maa on erikoinen planeetta siksi, että se on ainoa missä on varmuudella elämää.
Elämä on myös muokannut Maan pintaa, vesiä ja ilmakehää. Siksi voidaan sanoa, että vaikka
jostain Aurinkokunnasta löytyisikin elämää, ei se voi olla niin runsasta kuin Maassa.

Tähtiharrastuksen piiriin kuuluu myös Maan ilmakehän tarkkailu ja nykyisin astrobiologia
tutkii minkälaisissa olosuhteissa elämä on mahdollista Maassa.

kuu2.jpg (62K)


Sisäplaneetoilla, Merkuriuksella ja Venuksella ei ole havaittu kuita.
Maalla sensijaan on kokoonsa nähden suuri kuu. Kuu on kuitenkin
kevyempää ainetta kuin Maa ja siksi Maan ja Kuun yhteinen
massakeskipiste on Maan sisäpuolella ja tästä syystä Kuu
kiertää Maata. Sillä perusteella voitaneen ajatella, että
kyseessä ei ole planeettapari.

Kuu heijastaa Auringon valoa, mutta se heijastaa myös takaisin
Maan sille heijastamaa valoa. Kun kuu on kapea sirppi, ei Auringon valo heijasta liikaa, ja maan heijastama valo näkyy Kuun pimeällä osalla(katso kuvaa).


Täydellinen Kuunpimennys 4-5/5 2003 kuunpimennys.jpg (2K)

Kun maa jää Auringon ja Kuun väliin tapahtuu kuunpimennys. Kuu ei pimene
kokonaan, koska Maan heijastama valo heijastuu takaisin Kuusta. Kuu näyttää
punaiselta kuten kuvassa.

Kun Maa varjostaa vain osittain Kuuta eli Kuusta katsoen on osittainen
auringonpimennys puhutaan puolivarjopimennyksestä. Kun Maa varjostaa Kuuta joissakin paikoin kokonaan eli paikoin Kuussa on täydellinen auringonpimennys on meiltä katsoen osittainen kuunpimennys. Jos taas Maa varjostaa koko Kuun pinnan on täydellinen kuunpimennys.


Seuraava täydellinen kuunpimennys on 28.10.2004. Se alkaa puolivarjopimennyksenä klo 3 ja siirtyy kokovarjopimennykseen klo 4 jälkeen. Syvimmillään pimennys on klo 6. Kokovarjopimennys loppu klo 8 jälkeen ja koko pimennys on loppu klo 9 aikoihin.
Puolivarjopimennys erottuu huonosti, kuu on vain vähän himmeämpi,
sillä Maan ilmakehä taittaa valoa niin, että se valaisee Kuuta.

Osittainen auringonpimennys 31/5 2003 aupimennys.jpg (3K)

Harvinaisempi ilmiö on täydellinen auringonpimennys, silloin Kuu jää Maan
ja Auringon väliin. Koska Kuun näennäinen koko on lähes sama kuin Auringolla.
peittää Kuu yleensä koko Auringon, vain Auringon korona näkyy täydellisen auringonpimennyksen aikana.

Jos Aurinko on lähellä Maata tai Kuu kaukana, syntyy rengasmainen auringonpimennys. Silloin näkyvät Auringon reunaosat.
Seuraava rengasmainen pimennys näkyy Etelä-Suomessa 21.6. 2039.

Astronetti/Maa


Mars

Marspieni.jpg (5K)
Näpäytä kuvaa, jos haluat isomman kuvan. Vasemmalla on täysikuu ja oikeassa reunassa on Mars.

Mars on lähin ulkoplaneetta ja neljäs planeetta Auringosta käsin. Marsin olosuhteet
ovat lähinnä maan olosuhteita ja siellä on pinnan alla runsaasti vettä. Ilmanpaine Marsissa
on niin alhainen, ettei vesi pysy nestemäisessä muodossa vaan haihtuu kiehumalla.
Kuitenkin Marsissa on selviä joen uomia, joissa on joskus juossut vesi. Ilmanpaine on jossakin vaiheessa laskenut niin alhaiseksi, ettei vesi pysy nestemäisenä pinnalla. Samalla kun ilmakehä on karannut, on lämpötila laskenut. Tutkijoita Mars kiinnostaa, koska siellä on joskus ollut hyvät olosuhteet elämän kehittymiselle.

Mars heinäkuussa 2003, Saaremmaa, Viro Mars.jpg (7K)
Marssin perihelioppositio oli 28.8.2003.
Se merkitsee, että Marsin rata oli lähinnä
Aurinkoa ja samalla Maan kohdalla, eli
mahdollisimman lähellä maata.
Oheinen valokuva on otettu noin kuukausi
ennen mainittua ajankohtaa 300 mm teleobjektiivilla.
7.11.2005 on Mars taas oppositiossa (Maan kohdalla radallaan),
vaikka se on nyt kauempana, on se korkeammalla ja
ilmakehä häiritsee vähemmän sen näkemistä.

Marsilla on kaksi kuuta, mutta ne ovat paljon
pienempiä kuin Maan kuu.


Astronetti/Mars
The grabens of Claritas Fossae

Jättiläisplaneetat:

Jupiter

Jupiter on lähin jättiläisplaneetta. Se on yleensä Marsia kirkkaampi, paitsi Marsin opposition aikana.
Jupiter on lähiaikoina näkyvissä aamulla tai aamuyöllä. Jupiter kohtaa Venuksen 5.11.2004. Se on silloin noin kuun halkaisijan etäisyydellä Venuksesta. Jupiter on 3.4.2005 oppositiossa eli se on radallaan Maan kohdalla. Silloin se näkyy parhaiten keskiyöllä. Lähivuosina Jupiter näkyy hyvin huonosti ja hyvin matalalla .

Seuraavan kerran ne kohtaavat Suomesta katsottuna vuonna 2012. Jupiterin neljä suurinta kuuta näkyvät kiikarilla,jos saa sen tuettua johonkin.
Pieni kaukoputki on mainio kuiden tarkasteluun.

Astronetti/JupiterSaturnus

Kuvassa vasemmalla alhaalla on Venus ja oikealla ylhäällä on Saturnus.
Näpäytä kuvaa, jotta saat isomman.

Saturnus_venus.jpg (13K)

Saturnus on tunnetttu renkaistaan. Ne voi nähdä
hyvällä kiikarilla, mikäli ne ovat sopivassa
asennossa ja kiikari on tuettu. Renkaat ovat
ohuet, eivätkä näy, jos ne ovat kohtisuorasti
Maahan nähden. Pieni kaukoputki on kiikaria parempi.

Saturnuksella on useita kuita, mutta pienellä
kaukoputkella näkyy vain suurin kuu, Titan,
johon tammikuussa pitäisi laskeutua luotain.

Saturnus nousee nyt puolenyön maissa ja on

näkyvissä vielä aamulla.Astronetti/Saturnus


Uranus

Kerhomme nimikkoplaneetta Uranus on kolmas jättiläisplaneetta. Silläkin on rengas kuten Saturnuksella, mutta se löydettiin melko myöhään. Uranus näkyy pistemäisenä kiikarilla tai pienellä kaukoputkella. Hyvissä olosuhteissa sen voi erottaa myös paljain silmin, jos osaa etsiä oikeasta paikasta. Uranus on lähiaikoina iltataivaalla.
Astronetti/Uranus


Neptunus

Kaukaisin jättiläisplaneetta on Neptunus. Sen voi nähdä myös
pienellä kaukoputkella pistemäisenä. Se näkyy myös lähiaikoina
iltataivaalla.

Astronetti/Neptunus

Pluto

Kaukaisin planeetaksi luokiteltu kappale on Pluto. Sitä kiertää Charon niminen kuu,
jonka halkaisija on kolmas osa Pluton halkaisijasta.

Plutosta tiedetään vielä kovin vähän ja sen luokittelu planeettojen joukossa on hankalaa.
Sen voisi yhtä hyvin luokitella asteroidiksi eli pikkuplaneetaksi. Sama koskee
Charonia, onko se kuu vai onko kyseessä kaksoisplaneetta.

Astronetti/Pluto


Asteroidit

Asteroidit eli pikkuplaneetat ovat planeettoja pienempiä kappaleita.
Eniten niitä tunnetaan Marsin ja Jupiterin väliseltä asteroidivyöhykkeeltä.
On hyvin pieni mahdollisuus, että asteroidi törmäisi Maahan, mutta sen pienen
mahdollisuuden takia asteroidien ratoja tutkitaan tarkasti.

Lokakuussa on Asteroidi Sappho Hyadien tähtijoukossa (Härän tähdistössä).
Sen voi nähdä pienellä kaukoputkella.
Sapfo oli antiikin Kreikan naisrunoilija ja lyyrikko.

Linkkejä

Astronetti/asteroidit Asteroidien ominaisuuksia
Asteroidien törmäyksetKomeetat

Komeetoilla eli pyrstötähdillä ja asteroideilla ei ole selvää eroa.
Pyrstötähdissä, niiden tultua lähelle Aurinkoa, syntyy pyrstö höyrystyvästä
jäästä. Komeetat ovat myös usein lähtöisin Aurinkokunnan ulkolaidalta ns.
Kooperin vyöhykkeeltä.
Astronetti/komeetat


Meteoroidit, meteorit ja meteoriitit

meteoriitti0.jpg (9K) meteoriitti1.jpg (4K)

Avaruudessa liikkuu monenlaisia kappaleita ja hiukkasia. Ellei niitä luokitella
asteroideiksi tai komeetoiksi, ne ovat meteoroideja. Jos ne tulevat ilmakehään
ja ilman vastuksen seurauksena hehkuvat ja palavat, ne ovat meteoreja. Jos ne
selviävät maahan asti ne ovat meteoriitteja. Hyvin kirkkaita meteoreja kutsutaan
bolideiksi.

kaalijarvipieni.jpg (25K)

Meteoriitin putoaminen aiheuttaa hyvin harvoin vaaraa ihmiselle. Salaman
aiheuttama vaara on paljon suurempi. Suurta katastrofia ei tiettävästi
ihmiskunnalle ole tapahtunut kuin kerran. Noin 4000 vuotta sitten putosi Viron
Saarenmaalle noin 1000 tonnin massainen rautameteoriitti tiheästi asutulle alueelle.
Se räjähti ja teki ison kraatterin. Sitä kutsutaan Kaalijärveksi (katso kuvaa).
Se luultavasti
tappoi paljon ihmisiä. Se aiheutti muutoksia paikallisen väestön uskonnossa
ja sillä oli vaikutusta laajemminkin. Rautakaudella meteoriitin räjähdyksessä
levinnyttä rautaa opittiin käyttämään hyväksi.

Noin 65 miljoonaa vuotta sitten todennäköisesti suuri meteoriitti tai useampi,
sekoitti ilmaston ja sen seurauksena mm. dinosaurukset kuolivat ja nisäkkäät
pääsivät valtaamaan elintilaa. Aikaisemmin noin 250 miljoonaa vuotta sitten
tuhoutui Maan elämästä yli 90 %. Tutkijat eivät ole yksimielisiä sen syystä,
mutta nykyisin ollaan taipuvaisia uskomaan, että suuri meteoriitti aiheutti
voimakkaan vulkaanisen toiminnan, joka yhdessä meteoriitin kanssa muutti
olosuhteita pitkäksi aikaa Maapallolla.

Meteorijaosto


Alkuun Uranus Ursa Elot.net