Linkit

< Listat | Ohjeet | Kuvat >

Linkkejä teksteihin voidaan luoda useilla eri tavoilla. Perusmerkintänä linkkeille käytetään kaksinkertaisia hakasulkeita:

   [[OmaSivu]]
   [[OmaSivu|Linkin teksti]]

Sulkeiden sisällä on aina vähintään linkin osoite (wikin sisäinen ja ulkoinen osoite). Jos et halua käyttää linkkinä linkkisivun (OmaSivu) nimeä, voit laittaa linkiksi myös muun tekstin (Linkin teksti), josta linkitetään sen edellä määriteltyyn osoitteeseen (OmaSivu).

Linkkeinä voidaan hakasulkeiden ohella käyttää myös wiki-sanoja eli isoin alkukirjaimien yhteen kirjoitettuja sanapareja tai -ryhmiä. Esim. tekstiin sijoitettu merkintä OmaSivu muodostaa linkin sivulle OmaSivu. Linkin muodostuminen wiki-sanasta voidaan estää merkinnällä [=OmaSivu=].

Sisäiset linkit

Sisäiset linkit tarkoittavat ohjauksia wiki-sivuston toisille sivuille, mukaan lukien muut wiki-ryhmät.

Wiki-ryhmän sisäiset linkit

Linkkisivu voidaan kirjoittaa yhteen isoin alkukirjaimin, erikseen pienin tai isoin kirjaimin kirjoitettuna. Linkki näkyy tekstissä kirjoitusasun mukaisesti, mutta ohjaa samalla sivulle. Eli linkki sivulle OmaSivu voidaan kirjoittaa yhtä hyvin [[OmaSivu]], [[Oma Sivu]], [[Oma sivu]] kuin [[oma sivu]].

Selkein tapa on linkittää muodossa [[OmaSivu|Tämä teksti ohjaa omalle sivulle]], varsinkin kun suomenkielessä tarvitaan usein sanojen taivutusmuotoja.

Ryhmien väliset linkit

Merkintä [[OmaSivu]] ohjaa aina saman wiki-ryhmän sivulle OmaRyhmä/OmaSivu. Jos halutaan linkittää toisessa wiki-ryhmässä olevalle sivulle käytetään merkintää [[ToinenRyhmä/ToisenRyhmänSivu]].

Sivujen sisäiset linkit ja ankkurit

Normaalisti linkit ohjaavat sivun alkuun. Sivujen keskelle voidaan kuitenkin asettaa ankkureita merkinnällä [[#Ankkuri]], joihin voidaan linkittää niin kyseiseltä sivulta, toisilta sivuilta kuin toisien ryhmienkin sivuilta. Merkinnät ovat:

  • [[#Ankkuri|linkin teksti]] ohjaa samalla sivulla olevaan ankkuriin
  • [[OmaToinenSivu#Ankkuri|linkin teksti]] ohjaa toisella sivulla olevaan ankkuriin
  • [[ToinenRyhmä/ToisenRyhmänSivu#Ankkuri]] ohjaa toisen ryhmän sivulla olevaa ankkuriin

Ulkoiset linkit

Linkit wiki-sivuston ulkopuolisille sivuille voidaan kirjoittaa joko [[http://www.ursa.fi]] tai yksinkertaisesti vain http://www.ursa.fi. Mikäli linkkinä halutaan käyttää vain jotain tekstiä, merkintä on [[http://www.ursa.fi|Ursan etusivulle]].

Ulkoiset linkit tunnistaa linkkikuvakkeesta: Ursan etusivulle