Satelliitin sijainnin ilmoittaminen

On todennäköistä, että joskus satelliitteja havaittaessa, tulee tarve ilmoittaa jonkin tietyn satelliitin tarkka sijainti taivaalla. Satelliitin sijainnin ilmoittaminen jonakin tiettynä ajanhetkenä saattaa kuulostaa vaikealta, sillä liikkuuhan satelliitti verraten nopeasti horisontin poikki. Mutta kirkkaita tähtiä ja tähtimuodostelmia apuna käyttäen, on tehtävä jo huomattavasti helpompi. Seuraavassa onkin muutamia esimerkkejä siitä, miten satelliitin sijainnin taivaalla voi helpoiten määrittää.

Oheisessa piirroksessa satelliitti kulkee kahden tähden välistä. Kuvitellaanpa tähtien välille yhdysjana. Satelliitti ylittää tämän janan, koska se kulkee tähtien välistä. Jakamalla jana osiin, voimme ilmoittaa satelliitin ylityskohdan janalla. Oheisessa tapauksessa satelliitin sijainti on 1/4 tähdestä B lukien tähtien välisellä yhdysjanalla.

Piirroksen B-kohdassa satelliitti kulkee kahden tähden ohitse. Tällä kertaa se ylittää kahden tähden yhdysjanan suorakulmaisen jatkeen. Jos jaamme janaa taas osiin, saamme satelliitin sijainniksi 1/5 tähdestä A lukien tähtien yhdysjanan suorakulmaisella jatkeella.

Seuraavassa näyttää satelliitti kulkevan jälleen kahden tähden ohitse. Jos käytämme hieman mielikuvitusta, voimme muodostaa yhdysjanoista eräänlaisen tasasivuisen kolmion, jossa satelliitti on kolmantena kärkenä. Nyt satelliitin sijainti on helppo ilmoittaa, kun kolmion kaikki sivut ovat yhtä pitkiä eli tähtien A ja B yhdysjanan pituisia.

Seuraavassa satelliitti ohittaa kolme tähteä. Jossain vaiheessa se näyttää muodostavan neliön tähtien A,B ja C kanssa. Jälleen satelliitin sijainti on helppo muistaa.

Satelliitin sijaintia taivaalta määritettäessä, kannattaa siis rohkeasti käyttää mielikuvitustaan oheisten esimerkkien tavoin. Havaintojen tarkkuus on parhaimmillaan kohdan A-menetelmää sovellettaessa. Tarkkuus huonontuu D-kohtaan mentäessä. A-kohdan menetelmää kannattaa siis käyttää eniten, mikäli haluaa tehdä tarkkoja paikkahavaintoja. Melkein aina löytyy jostain tähtipari, jonka välistä satelliitti kulkee. Liian suuria tähtimuodostelmien etäisyyksiä ei kannata kuitenkaan hyödyntää, sillä tarkkuus vain huononee. Käytettävät tähtimuodostelmat kannattaa siis etsiä pieneltä alalta. A-kohdan tähtiparimenetelmää käytettäessä sallittakoon tähtien välille korkeintaan 10 asteen etäisyys, sekin saattaa olla jo liian suuri. Kun satelliitin sijainti merkitään näin tähtien avulla muistiin, on sijaintitieto helposti muunnettavissa tähtitaivaan koordinaateiksi, piirtämällä vaikka näitä apukuvioita tähtikarttaan.

Ihmissilmä on varsin tarkka. Käytettäessä apuna oheisia tähtimuodostelmia, voidaan saavuttaa hyvinkin suuri tarkkuus. Jos satelliitti kulkee yhden asteen etäisyydellä olevien tähtien välistä, voidaan sijainti määrittää silmän avulla kolmen kaariminuutin eli 0,05 asteen tarkkuudella. Tämä vaatii kuitenkin pitkäaikaista havaintokokemusta. Pienempi tarkkuus siis sallittakoon aloittelevalle havaitsijalle.