Johdanto

Kuvausopas | Tähtikuvauksen muotoja >

Tähtitaivaan valokuvaaminen on viimeaikoina digitaalisten kameroiden yleistyttyä tullut varsin suosituksi tähtiharrastuksen muodoksi. Uusien edullisten laitemerkkien myötä tähtikuvaukseen soveltuvat laitteistot ovat yhä useampien ulottuvilla ja vaihtoehtoja on tarjolla jopa liiaksi asti. Entisaikojen filmikuvaukseen verrattuna mahdollisuudet kokeilemiselle ja sitä kautta harrastukseen imeytymiselle on moninkertaiset. Digitaalinen tähtikuvaus tarjoaa myös ennennäkemättömän mahdollisuuden kuvata taivaan ihmeitä myös valosaasteisilta paikoilta. Nykypäivän harrastaja saa parempia tuloksia taivaan kohteista, kun mitä ammattiobservatoriot saivat kymmenen vuotta sitten. CCD-kamerat ja edelleen kehittyvät havaintovälineet antavat mahdollisuuden myös tieteellisten havaintojen tekoon. Äärimmäisen haastavana esimerkkinä mainittakoon eksoplaneetat, joiden havaitsemisessa suomalaiset tähtiharrastajat ovat erinomaisen taitavia.

Aloittelevalle tähtikuvaajalle ei voisi haastavampaa ympäristöä harrastuksen alkuvaiheessa tarjota. Uudella kuvaajalla on edessä valintoja niin kaluston, tavoiteltavien kohteiden, liikuteltavuuden ja käytön helppouden kanssa. Ja kaikki pitäisi sovittaa käytettävissä olevaan budjettiin. Laitteiston hankinnan jälkeen alkaa loputon oppijakso, jossa huomaa vuosi vuodelta kehittyvänsä kuvaajana samalla kuin laitteistosta otetaan yhä enemmän irti ja sitä kehitetään omilla ja yhteisön ideoilla yhä toimivammaksi.

Ursan havaintovälinejaosto toimii harrastajien hyväksi havaintovälineiden rakentelun, käytön, parantelun ja tähtivalokuvauksen alueella. Tavoitteena on tarjota monipuolista tietoa laiterakentelusta ja myös valmiiden havaintovälineiden ominaisuuksista. Havaintovälineet liittyvät erittäin vahvasti tähtikuvauksen maailmaan ja tästä syystä molemmat toiminnot ovat saman jaoston toimialaa.

Koskaan aikaisemmin minkään alan harrastajilla ei ole ollut sellaista verkostoitumisen mahdollisuutta kun mitä nykypäivänä Internet tarjoaa. Lukuisat Internetin foorumit tarjoavat loputtoman tulvan informaatiota harrastajalle, jonka on kyettävä suodattamaan oikeaa tietoa miljoonien tiedonjyvästen seasta.

Havaintovälinejaosto toimii tässä tiedon valtameressä kokoavana väylänä ja tuottaa jatkuvasti päivittyvää tietoa laite- ja kuvausharrastuksen parissa painiville harrastajille. Yksi merkittävimmistä hankkeista on tämä Tähtivalokuvauksen opas, josta on kehittymässä syväluotaava katsaus tähtikuvauksen haastavaan, mutta valtavan mielenkiintoiseen maailmaan.

Kirkkaita kelejä tähtikuvauksen parissa!

Havaintovälinejaosto