Drift Align

< Kochab Clock | Kuvausopas | Automaattinen seurannanohjaus >

Drift Align on napasuuntausmenetelmä, jolla jalusta saadaan suunnattua hyvin tarkasti taivaan napaan. Se soveltuu hyvin mm. kiinteiden observatorioiden pystytykseen, mutta yhtä hyvin myös siirrettävän kaluston pystytykseen. Menetelmä tosin on hieman aikaa vievä, mikä voi olla rajoittava tekijä. Menetelmä toimii nopeammin, mitä tarkemmin karkea suuntaus on tehty. Lähelle napaa pääsee esimerkiksi KochabClock menetelmällä.

Drift Align perustuu tähtien valuman (drift) tarkkailuun deklinaatiosuunnassa. Se voidaan toteuttaa ristikko-okulaarin tai kameran ja tietokoneen avulla. Menetelmä on iteratiivinen, eli se tarkentuu mitä enemmän aikaa jaksaa viettää tähtien valumaa tuijotellessa.

Napasuuntaus tehdään molemmille akseleille erikseen vuoronperään.

Valmistelut

Drift Align menetelmässä tarvitaan kaksi tähteä. Ensimmäinen tähti valitaan etelästä läheltä meridiaania, n. 10 astetta taivaan ekvaattorin pohjoispuolelta. Suomessa tällainen tähti löytyy n. 40 asteen korkeudelta. Toinen tähti valitaan idästä n. 20-50 asteen korkeudelta.

Suuntaamiseen tarvitaan ristikko-okulaari. Suuren suurennoksen antava okulaari on parempi, koska sen avulla valuma voidaan havaita nopeammin. Ristikko-okulaarin ristikko on asetettava tarkasti itä-länsi suuntaan. Tämä on helppo tehdä asettamalla kirkas tähti hiusristikon keskelle ja pysäyttämällä jalustan seurantamoottori.

Nyt okulaarin voi kiertää asentoon, jossa yksi langoista peittää tähden. Näin ristikko on jalustan akseleiden suuntaisesti. Kannattaa myös samalla selvittää okulaarissa näkyvät ilmansuunnat. Ilman seurantamoottoria tähdet kentässä liikkuvat länttä kohti. Pohjoinen selviää taasen painamalla putken päätä kohti pohjantähteä, jolloin tähdet kuvakentässä siirtyvät etelää kohti.

Jalusta on myös asetettava tarkasti vaakatasoon ennen säätämistä ja se kannattaa suunnata karkeasti pohjantähteen esimerkiksi napatähtäimen avulla.

Jalustan atsimuutin säätö

Aseta etelästä valittu tähti hiusristikolle niin, että tähti jää itä-länsi suuntaisen langan alle kuvan mukaisesti.

Älä aseta tähteä ristikon keskelle. Suuntausta tehdessä on jätettävä huomiotta kaikki tuntiakselin suuntainen liike (kuten seurannan jaksollinen virhe). Seuraa tähden liikettä pohjois-etelä suunnassa.

Jos tähti valuu kuvan mukaisesti pois langan alta, on jalustan atsimuuttia korjattava seuraavasti:

  • Jos tähti valuu okulaarissa etelään, tuntiakseli osoittaa navasta itään ja jalustan atsimuuttisäätöä on käännettävä länteen (vastapäivään). Tähdet näyttävät liikkuvan okulaarissa (? itään vai länteen?)
  • Jos tähti valuu okulaarissa pohjoiseen, tuntiakseli osoittaa navasta länteen ja jalustan atsimuuttisäätöä on käännettävä itään (myötäpäivään). Tähdet näyttävät liikkuvan okulaarissa (? itään vai länteen?)

Tätä toistetaan niin kauan, kunnes pystytys on riittävän tarkka. Hyvään suuntaukseen päästään, jos tähti pysyy langan alla viisi minuuttia.

Jalustan korkeuskulman säätö

Aseta edellisen kohdan tapaan idästä valittu tähti hiusristikon tuntiakselin suuntaisen langan alle. Seuraa tähden valumista deklinaation suunnassa. Edelleen, tuntiakselin suuntaista liikettä ei tarvitse huomioida.

  • Jos tähti valuu okulaarissa etelään, tuntiakseli osoittaa navan alapuolelle ja sitä on nostettava. Tähdet näyttävät liikkuvan okulaarissa pohjoiseen.
  • Jos tähti valuu okulaarissa pohjoiseen, tuntiakseli osoittaa navan yläpuolelle ja sitä on laskettava. Tähdet näyttävät liikkuvan okulaarissa etelään.