Yhdistystekniikka

<< | Etusivu | >>

Lainsäädäntöä

  • Yhdistystoimintaa säätelee yhdistyslaki.
  • Oikeusministeriö on julkaissut verkkosivuilla Yhdistyslakioppaan, jossa on yhteenveto 1.9.2010 voimaan tulleista yhdistyslain muutoksista ja niiden yksityiskohtaiset tulkintaohjeet. Muutokset perustuvat lainmuutosta koskevaan hallituksen lakiesitykseen (HE 267/2009) ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintöön (YmVM 8/2010). Lisäksi julkaisussa on yhdistyslain (503/1989) muuttuneet lainkohdat.
  • Yhdistyksiä valvova viranomainen on Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri.

Talousasiat

Ks. Yhdistyksen talous