Seminaari 2010: IYA 2009-kokemuksia

<< | Etusivu | >>

<< Seminaari 2010

Plussia

 • hyvää julkisuutta ja tunnettavuuden lisäystä
 • paikoin paljon tapahtumia
 • toimijoiden välistä yhteistyötä ja pelinavauksia eri yhteisöjen välillä
  • niin tähtiyhdistysten välisiä kuin tähtiyhdistyksen ja muiden toimijoiden välilä
 • materiaalia tehtiin
  • esite, näyttely-DVD
 • positiivistä yhteisen tekemisen meininkiä paikoin

Miinuksia

 • tähtiyhdistykset tunsivat jääneensä sunnittelussavaiheessa sivuun -- toki keskenämme pystyttiin sopimaan omista suunnitelmista
 • valtakunnallisessa koordinoinnissa huomattavia puutteita
  • harmittavia päällekkäisyyksiä
 • valtakunnallinen tiedottaminen ei huomioinut tarpeeksi paikallistason toimintaa, olisi toivottu enemmän valtakunnallista veto, jota paikallinen media olisi herännyt
 • jäsenmäärät: kaikkialla ei odotukset täyttyneet -- vaikuttiko lama jäsenmääriin?
 • osa materiaalia jäi toteuttamatta, koska jäi harrastustoiminnan varaan
 • tehtiinkö jopa liikaa toimintaa?
  • keväällä paljon panostusta, syksyllä näkyi jo "taisteluväsymystä"
 • sää ei aina suosinut, mutta tähän toki olisi pitänyt varautua
 • monet yhdistykset kirjasivat vakiotoimintaa IYA-toiminnaksi, jonka vuoksi varsinaiset IYA-tapahtumat jäivät vähän varjoon -- olisi ollut hyvä sopia yhteiset käytännöt
 • materiaalin puutetta
 • joillakin paikkakunnilla oli koulujen kanssa yhteistyötä, muuten yhteydet koulumaailmaan jäivät vajaiksi

Avoimia kysymyksiä

 • Miten kulmakiviohjelmat huomioitiin, miten hyödynnetään jatkossa

Tulevia toimenpiteitä

 • Tiedonkulkuun panostetaan