Toimintasuunnitelma

Etusivu

Ohessa tuttu lomake harrastusryhmän vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. Täytä oheinen lomake niiltä osin kuin se ryhmäsi toiminnan kannalta on olennaista. Lomakkeen tarkoituksena on antaa mielikuvaa, millaisia monia mahdollisuuksia ryhmätoiminnassa on. Kaikki kohdat eivät suinkaan ole pakollisia. Kukin ryhmä organisoi toimintaansa resurssiensa mukaan ja minimivaatimukset ryhmän toiminnalle pienempiä.

Lähetä lopuksi. Tiedot postitetaan Anne Liljeströmille ja harrastustoimikunnalle.

Harrastusryhmän nimi:

Toimihenkilöt

Yhteyshenkilö 2019

Harrastusryhmän muut nimetyt aktiivit 2019

Tapahtumat

Harrastusryhmä järjestää/on mukana järjestämässä seuraavia ryhmätapaamisia (jos tarkka pvm ei tiedossa, täytä summittainen ajankohta):
Nimi: Pvm/ajankohta: Paikka:
Nimi: Pvm/ajankohta: Paikka:
Ryhmä suunnittelee osallistuvansa Cygnus 2019 -tapahtumaan
Muut mahdolliset tapahtumat tai osallistumiset tapahtumiin (myös muut kuin Ursan):

Verkkopalvelut ja sähköinen viestintä

Ryhmän ylläpitämät verkkopalvelut, niiden suunnitellut kehitystyöt (myös www-sivut) sekä osallistuminen Ursan muiden sähköisten palveluiden tuotantoon (esim. Youtube-kanava, muu Some):

Ryhmä käyttää seuraavia viestintäkanavia:
Sähköpostilista Avaruus.fi-foorumi Facebook-ryhmä Twitter
Muut mahdolliset viestintämuodot:

Julkaisutoiminta

Ryhmä suunnittelee hyödyntävänsä Zeniitti-verkkolehteä (uutiset, artikkelit)
Muu suunniteltu julkaisutoiminta

Taivaanvahti

Ryhmän osallistuu Taivaanvahtiin:
hyödyntämällä Taivaanvahdin sisältöä osallistumalla havaintojen moderointiin

Projektit ja kampanjat

Ryhmä järjestää seuraavia projekteja, kampanjoita, retkiä,yhteishankintoja yms.

Yhteistyökulttuuri ja osallistaminen

Harrasturyhmien toiminnassa olisi tärkeää keksiä lisää sekä ryhmien välistä yhteistyötä, että ryhmän jäseniä osallistavaa toimintaa.

Ryhmän ideoita yhteistyömuodoiksi

Budjetti

Harrastusryhmien budjettimalli varaa ryhmille automaattisesti pienen summan (75 e) käyttörahaa. Tämän yli menevistä summia voi anoa harrastustoimikunnalta, jolle varataan budjettiin hiukan ylimääräistä rahaa. Tämän suunnittelemiseksi kysellään ryhmien mahdollisia isompia tarpeita.

Ryhmän vakiobudjetin (75 e) ylittäviä budjettitoiveita (käyttökohde, summa):

Muuta

Muuta yleistä tai erityistä mainittavaa ryhmän toiminnasta