Arviointikysely 2018

Etusivu

Ursan organisoitunutta harrastustoimintaa uudistettiin 2015–2016. Tämä oli muutakin kuin, että jaostoja alettiin kutsua harrastusryhmiksi. Keskeisiä elementtejä olivat mm. vähintään kolmen vastuuaktiivin malli, minimitoiminnan määritelmä, joka sisältää mm. kasvokkain toimintaa vähintään kerran vuodessa, yhtenäiset verkkosivut ja ryhmän pääasiallinen yhteydenpitokanava, sekä yhdistysraportoinnin yksinkertaistaminen.

Tällä lyhyellä kyselyllä yritämme arvioida, olemmeko menneet oikeaan suuntaan ja löytyisikö asioita, joissa voisimme kehittää yhteistä harrastusryhmätoimintaamme.

Voit vastata yksittäisen vastuuaktiivin näkökulmasta tai voitte ryhmässänne pohtia vastauksia. Myös nimettömänä vastaaminen on mahdollista, vaikka toivommekin, että vastaisit nimelläsi. Joka tapauksessa vastauksia käsitellään luottamuksellisesti harrastustoimikunnassa. Tuloksissa ei julkaista nimiä ja asioita koostetaan yhteenvetoina.


Vastaajan nimi

Harrastusryhmän nimi

Onko ryhmäsi toiminta uudistuksen ansiosta
mennyt parempaan suuntaan
pysynyt samana
mennyt huonompaan suuntaan
en osaa sanoa

Mitkä asiat ovat mielestäsi huonosti / kaipasivat korjausta?

Mitä asioita voisi harrastusryhmätoiminnassa kehittää?

Muita vapaita kommentteja ryhmätoiminnasta yleensä