Wavelet-suodatus

Wavelet-suodatus on itseasiassa eräs Registaxin ehkä tärkeimmistä kuvankäsittelytyökaluista. Tehokkaimmillaan sillä saa kuvista ihmeen paljon yksityiskohtia kuvista esiin, mutta tämä edellyttää perehtymistä ja kokeilua eri arvoilla.

Oikeassa reunassa olevalla Wavelet-toiminnolla voi säätää wavelet-asetuksia.

Wavelet-suodatus perustuu matriisiin, jonka arvoja voidaan säädellä ja jotka sitten muodostavat epäterävän maskin (unsharp mask). Ohjelman mukana tulee valmiita matriiseja joita voidaan ladata käyttöön (Load-nappi) ja itse tehtyjä voidaan myös tallentaa (Save-nappi). Set-napilla matriisi otetaan käyttöön ja Reset-napilla palautetaan oletusarvot.

Kuvalla on tässä vaiheessa 6 eri 'tasoa' (Layer), joita voidaan säätää liukukytkimillä. Liukukytkimien yläpuolella olevasta napista painamalla näkee kuinka paljon kyseisellä tasolla on kohinaa. Taso 1 sisältää yleensä eniten yksityiskohtia joten sitä kannattaa säätää ensin. Kirkkaan punainen merkitsee että alueen pikseli-intensiivisyys (pixel-intensity) vähenee kun säädintä siirretään oikealle. Kirkkaan vihreä merkitsee vastaavasti alueen pikseli-intensiivisyyden lisääntymistä. Wavelet scheme-valinta kannattaa pitää oletusarvossa (Linear). Wavelet filter-asetusta kannattaa ehkä kokeilla myös Gaussian-asennossa (uutta 3-versiossa). Initial Layer ja Step Increment-asetukset olen pitänyt oletusasennoissa (1 ja 1).

Load Scheme ja Save Scheme-nappuloilla voit hakea ja tallentaa malleja tasomäärityksille.

Joitakin tasoja (joilla on paljon kohinaa) kannattaa jättää poiskin tai sitten voi käyttää jopa negatiivisia arvoja. Yleisohjeeni wavelet-suodatuksessa on että kannattaa kokeilla ja katsoa mikä lopputulos on. Itse olen yrittänyt olla maltillinen säädöissä. Olen siis säätänyt yhtä tai korkeintaan kahta tasoa. Ohjelman ohjeet aiheesta kannattaa myös lukea (eli kannattaa hakea ohjelman pdf-ohjetiedosto controls.pdf).

Process-nappulalla päivitetään muutokset (työskentelyalueelle). Do all-nappulalla päivitetään muutokset koko kuvan alueelle. Reset-nappulalla palautetaan arvot oletusarvoihin. Realign with processed-nappula tarkoittaa oikeastaan samaa kuin verrokkikuvan teko optimoinnissa. Kun painat tätä niin prosessoimasi kuva kopioidaan malliksi ja ohjelma palautuu optimointisivulle.

Options

Hold wavelet setting-ruksi tarkoittaa sitä että voit samoilla tason säädöillä käsitellä jotain toista kuvasarjaa. Autoprocessing-ruksi tarkoittaa että ohjelma päivittää muutokset automaattisesti (jos ruksi ei ole päällä niin muutokset päivitetään Process-nappulalla). Show prcocessing area-ruksi näyttää työskentelyalueen reunat. Eli jos olit ensimmäisessä vaiheessa valinnut työskentelyalueen kooksi pienemmän kuin koko kuvan, esim 256 pikseliä, toiminto näyttää sen kokoisen alueen reunat. Työskentelyalueen paikkaa voi muuttaa klikkaamalla kuva-aluetta halutusta kohtaa.

Resize-nappulalla voit muuttaa pienentää/suurentaa kuvan kokoa. Voit joko valita valikosta halutun suurennus/pienennyssuhteen tai sitten voit vetää ikkunan reunasta kuvaa suuremmaksi/pienemmäksi (Mitchell-valinta on ehkä paras algoritmi). Save-nappulalla kuva voidaan tallentaa (tallennusmuodoksi voi valita BMP, JPG TIF, FIT tai PNG).

Oikeassa reunassa on vielä joitakin toimintoja kuvan säätöön

Contrast-säädöllä voidaan lisätä/vähentää kuvan kontrastia. Brightness-säädöllä voidaan lisätä/vähentää kuvan kirkkautta.

RGBshift -säädöllä voit säätää kuva värikanavia.

Kyseisellä toiminnolla voidaan korjailla eri värikanavien kohdistusvirheitä. Esimerkiksi kuvattaessa matalalla olevia kohteita kuvaan syntyy helposti värivirhettä, joka käytännössä näkyy kohteen reunoilla punaisena tai sinisenä reunuksena. Värivirhettä korjataan joko painamalla Estimate-nappia jolloin ohjelma yrittää päätellä värikanavien oikeaa paikkaa. Aina tämä ei onnistu vaan kanavat on kohdistettava käsin siirtämällä kanavia napeilla oikeaan suuntaan. Vasemmanpuoleisilla napeilla siirretään siis punaista kanavaa eri suuntiin ja oikeanpuoleisella vastaavasti sinistä kanavaa. Tämänkin toiminnon tosin on voinut tehdä manuaalisesti myöhemmin esim. Photoshop-ohjelmalla, mutta on mielestäni hyvä että sen voi tehdä jo tässä vaiheessa ja ehkä hieman helpommin kuin kuvankäsittelyohjelmassa.

Histogram-ruksin valitsemalla voidaan säätää kuvan kirkkauskäyrää ja väriarvoja.

Gammawin-ruksin valitsemalla voidaan säätää kuvan gamma-arvoa.

Edellämainitut löytyvät lähes kaikista kuvankäsittelyohjelmista (esim PaintShopPro, Photoshop jne), joten näitä säätöjä voidaan tehdä myös myöhemmässä vaiheessa. Ainakin omasta mielestäni esim. histogrammia kannattaa säätää jollain muulla kuin Registaxin omalla työkalulla.

Kuvan käsittely voidaan lopettaa tähän vaiheeseen mutta painamalla ylhäällä olevaa Final-kielekettä voidaan kuvalle tehdä vielä joitakin kuvankäsittelytoimenpiteitä (esim. kääntää kuvaa ja säätää väriarvoja).

Sisällysluettelo:

  1. Ohjelman esittely
  2. Kuvien valinta ja kohdistus
  3. Kuvien optimointi
  4. Kuvien pinoaminen
  5. Wavelet-suodatus
  6. Kuvien viimeistely