Kuvien pinoaminen

Use Ruksaa Colour-valinta jos käsittelet värikuvia. LRGB-valinnan voit ruksata jos haluat wavelet-suodatuksessa tarkentaa tiettyjen värikanavien merkityst. Aiheesta enemmän wavelet-suodatussivulla. Edge. Tästä ei tietoa (ei ohjeissakaan). Olen antanut olla oletusarvossa (0).

Optional Expand image-valinta tarkoittaa että lopullinen kuva muodostetaan mahdollisimman isoksi Pre-Stack filtering tarkoittaa samaa asiaa kuin optimoinnissakin. Huomaa että tämä valinta vaikuttaa lopputulokseen Histo stretch. Registaxin versiossa 2 kuvan sävyala laajennettiin automaattisesti 32-bittiseksi. Jos haluat säilyttää alkuperäisen sävyalan ota tästä ruksi pois. Olen antanut tämän ruksin olla päällä. Intensity balace. Tästä ei tietoa (ei ohjeissakaan), mutta oletettavasti liittyy sävyalaan. Olen antanut olla oletusarvossa (ei ruksia).

Sigma Clipping Tämä liittyy Sigma Clipping-pinoamistapaan. En ole käyttänyt.

Drizzling Tämä on vaihtoehtoinen tapa kasvattaa kuvan kokoa. Ohjeen mukaan tämä tapa ei käytä kasvattamiseen interpolointia samoin kuin resampling. En ole juuri käyttänyt.

Registered AVI Tällä toiminnolla voit tallentaa rekisteröidyt kuvat avi-tiedostoksi (jatkokäsittelyyn johonkin toiseen ohjelmaan). Maximum-valinta tallentaa kuvan koko alan. Alignment-valinta tallentaa vain valintaruudun kokoisen alueen.

Save Image-nappulalla voit tallentaa kuvan.

Oikeassa reunassa olevilla Stackgraph ja Stack list-toiminnoilla voit vielä valikoida kuvia mitä haluat jättää pois lopullisesta pinoamisesta. Itse olen ainakin tässä vaiheessa ottanut suttuisempia kuvia vielä pois. Sellaisia ruutuja joissa kennon pinnalla oleva pölyhiukkanen on kuvakohteen päällä kannattaa ruksata pois.

Nyt voit painaa Stack-nappulaa jolloin ohjelma pinoaa kuvat. Sigma Clipping on vaihtoehtoinen tapa tehdä pinoaminen. Käytännössä ohjeen mukaan pinoamiskierroksia tehdään kaksi ja ohjeen mukaan tällä pinoamistekniikalla voi poistaa ns kuumat pikselit kuvasta silloin kun pimeäkuvaa ei ole käytettävissä (käytännössä on suositeltavaa tehdä pimeäkuvat - ainakin syvän taivaan kuviin). Sigma Clipping-pinoamista ei voi käyttää yhdessä drizzling/resampling-toimintojen kanssa. En ole käyttänyt tätä toimintoa.

Pinoamisen jälkeen voit jatkaa wavelet-sivulle valitsemalla ylhäältä Wavelet-kielekkeen.

Sisällysluettelo:

  1. Ohjelman esittely
  2. Kuvien valinta ja kohdistus
  3. Kuvien optimointi
  4. Kuvien pinoaminen
  5. Wavelet-suodatus
  6. Kuvien viimeistely