Jalustatietokanta

Havaintovälinejaoston syksyllä 2008 käynnistetty projekti tähtää jalustojen seurantatarkkuuden järjestelmälliseen mittaamiseen. Tavoitteena on tuottaa jalustaa hankkivalle tähtiharrastajalle todellista vertailutietoa jalustojen seurannan tarkkuudesta ja näin ollen auttaa harrastajaa uuden jalustan valinnassa. Seurantatarkkuus on merkittävä ominaisuus tähtikuvauksessa.

Jalustojen tietoja kerätään yhtenäisellä menetelmällä, josta on tehty ohjeistus. Ohjeella pyritään opastamaan menetelmä mahdollisimman tarkkaan seurantatarkkuuden mittaamiseen käyttäen ilmaisohjelmia ja edullisia laiteratkaisuja.

Havaintovälinejaosto toivoo harrastajilta erilaisten jalustojen mittaustietoja mahdollisimman paljon. Erityisesti kiinnostaa edullisten jalustojen variaatiot mm. valmistusvuoden mukaan, sekä varsinkin omat parantelut ja niiden vaikutukset seurannan tarkkuuteen. Ohjeiden mukaisia raportteja vastaanotetaan käsiteltäväksi osoitteeseen havaintovalineet (at) ursa.fi.

Jalustat