Helposti liikutettava apupeilin kiinnitys Newton-kaukoputkeen

Ensimmäisen kaukoputken rakensin joskus noin 25 vuotta sitten. Siinä jouduin muuttamaan apupeilin ja tarkennuslaitteen paikkaa kaksi kertaa. Ensin syynä oli se, että jokin putkeen hankittu okulaari ei tarkentunut ja toisen kerran, kun jouduin vaihtamaan rikkimenneen tarkennuslaitteen hieman toisenmalliseen. Muutenkaan tuo hyvin perinteinen messinkilevyristikkoon tehty kiinnityssysteemi ei tekemänäni ollut kunnolla toimiva. Apupeili ei pysynyt kovin hyvin paikoillaan ja oli aika vaikea saada se oikeaan kohtaan ja asentoon..

Kun aloin suunnitella itselleni uutta hieman isompaa putkea, mietin miten nuo tuontyyppiset ongelmat olisivat vältettävissä ja myös sitä, olisiko mahdollista tehdä putki, jossa voisi käyttää polttoväliltään erikokoisia peilejä. Päädyin ratkaisuun, jossa apupeili ja tarkennuslaite (tai pelkkä okulaarin kiinnitin) on kiinni samassa kappaleessa (olkoon sen nimi vaikkapa apupeilikelkka), ja jossa apupeilin paikkaa voi helposti muuttaa kaukoputken rungossa.

Kuvista ilmenee apupeilikelkan rakenne ja kiinnitys putkeen. Apupeilin kannattimen tein 5 mm x 40 mm rautatangosta.

Kuva 1: Apupeilin kannatin kelkassa

Kuva 2: Kelkka kiinnitettynä kaukoputken kylkeen

Systeemin toimimisessa oleellisin asia on se, että apupeilikelkan liikerata on yhdensuuntainen apupeilin kiinnitysputken keskipisteen ja pääpeilin keskikohdan (kiinnityskohta putken pohjassa) muodostaman suoran kanssa.

Tämän rakenteen avulla alussa mainitsemia ongelmia ei tule ja mahdollisten lisälaitteiden, kuten filtteripyörän, käyttäminen onnistuu helposti. Putken tarkentamisenkin voi tehdä ilman tarkennuslaitetta kelkkaa siirtämällä. Okulaarin läpi kuvattaessa putken voi tarkentaa siten, että tarkennuslaite on ala-asennossa (tai sitä ei ole ollenkaan). Kameraa paikoilleen laitettaessa tarkennus pysyy helpommin paikallaan.

Kuva 3: Näkymä putken sisältä