Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

14.09.2017 pikkuplan@ursa.fi

Keväällä 2018 havaittavien asteroidien karttoja

Pienehköllä kaukoputkella (halkaisija 10–15 cm) voidaan kohtuullista vaivaa näkemällä havaita kaikki jäljempänä esiteltävät magnitudia 10 kirkkaammat asteroidit. Himmeämmät asteroidit saattavat vaatia 20 cm:n tai 25 cm:n läpimittaisen kaukoputken. Jos asteroidi on kirkkaampi kuin magnitudi 9, sen havaitsemiseen riittää pimeällä maaseudun taivaalla 50 mm:n tai 70 mm:n läpimittainen kiikari.

Havaintokausi alkaa taantuvan liikkeen alkamispäivästä ja päättyy etenevän liikkeen alkamispäivään. Katselemalla tapahtuvan havaitsemiskauden kestoa rajoittaa asteroidin himmentyminen käytettävän kaukoputken rajamagnitudin himmeämmälle puolelle sekä tarjolla olevan etsintäkartan riittävän himmeiden tähtien puuttuminen. Kartat ulottuvat ainakin magnitudiin 9. Karttojen himmeimpien tähtien kirkkaudet on mainittu kartassa olevassa tekstissä. Myös asteroidien ratakäyrien päätepisteiden päivämäärät mainitaan. Asteroidin sijainnit taantuvan ja etenevän liikkeen alkamisen ja opposition aikana on merkitty. Päivämääriä ei yleensä ole merkitty karttaan.

Koordinaattitaulukon tietoina ovat päivämäärä, rektaskensio ja deklinaatio, etäisyydet Maasta ja Auringosta, elongaatio ja sen suunta, vaihekulma, kirkkaus sekä viimeisinä etelässäoloaika pituudella 25° E ja korkeus leveydellä 60° N. Tietoina saattavat olla myös asteroidin liikkeen nopeudet ja suunnat. Asteroidien koordinaatit ovat tekstitaulukon lisäksi pdf-tiedostoina. Kukin pdf-tiedosto sisältää yhden asteroidin koordinaatit. Tekstitaulukko sisältää kaikkien valittujen asteroidien koordinaatit.

Taulukon sarakkeita ovat:

  • Asteroidin numero ja nimi (viite asteroidin liikkeen kuvailuun ja koordinaatteihin)
  • Asteroidin taantuvan liikkeen alkamispäivämäärä
  • Asteroidin opposition päivämäärä;
  • Asteroidin kirkkaus opposition aikana
  • Asteroidin etenevän liikkeen alkamispivämäärä
  • Tähdistö, jonka alueella asteroidin taantuva liike alkaa

Asteroidien näkyvyystaulukko

AsteroidiTaantuvaOppositionOppositio-EteneväTähdistö
liike alkaapäivämäärämagnitudiliike alkaa
1 Ceres 21.12.2017 5. 2.20186,9 21. 3.2018Leijona
4 Vesta 8.05.201821. 6.20185,3 2. 8.2018Jousimies
8 Flora 22.11.2017 3. 1.20188,2 12. 2.2018Kaksoset
11 Parthenope 8.12.201726. 1.20189,9 17. 3.2018Krapu
19 Fortuna 15.12.2017 1. 2.201810,119. 3.2018Krapu
51 Nemausa 14.01.201824. 2.20189,9 7. 4.2018Sextantti
187 Lamberta 8.03.201820. 4.201810,2 2. 6.2018Neitsyt
1 Ceres
Kääpiöplaneetta 1 Ceres on tammikuun alussa kaksi astetta itään Leijonan κ Leonis -tähdestä ja kolme astetta pohjoiseen λ Leonis -tähdestä. Cereksen liike muuttui 21.12.2017 taantuvaksi. Se on oppositiossa 5.2.2018 ja sen kirkkaus on tällöin 6,9 magnitudia. Liike muuttuu eteneväksi 21.3.2018. Kääpiöplaneetta ohittaa taulukossa mainitut tähdet. Etäisyydet ja suunnat klo 0.

[värikartta (21.12.2017 - 10.05.2018): 1 Ceres]
[mustavalkea kartta (21.12.2017 - 10.05.2018): 1 Ceres]
[koordinaatit]
[koordinaatit pdf-muodossa]

Kääpiöplaneetan 1 Ceres ohittamat tähdet

Tähti KirkkausOhituksen EtäisyysSuunta PA
päivämäärätähdestäCerekseen
mag ° °
κ Leonis 4,47 11.01.20181,5 koillinen 36
τ Cancri 5,43 03.02.20180,9 koillinen 29
61 Cancri 6,25 13.02.20181,2 koillinen 25
σ 3 Cancri5,23 15.02.20180,9 etelä 192
σ 2 Cancri5,44 18.02.20181,2 etelä 191
57 Cancri 5,98 18.02.20181,2 koillinen 17
σ 1 Cancri5,67 23.02.20180,6 etelä 194
46 Cancri 6,13 06.04.20180,1 koillinen 36
ι Cancri 4,02 15.04.20181,5 koillinen 36
57 Cancri 5,98 17.04.20180,9 lounas 211
ρ 1 Cancri 5,95 21.04.20181,2 koillinen 29
61 Cancri 6,25 22.04.20181,0 lounas 205
ρ 2 Cancri 5,23 24.04.20181,3 koillinen 21
67 Cancri 6,05 30.04.20180,6 koillinen 21
70 Cancri 6,66 01.05.20180,4 pohjoinen 3
4 Vesta
Asteroidi 4 Vesta on huhtikuun alussa 1,5 astetta M 23 -tähtijoukon pohjoispuolella. Vesta on etelässä klo 6.41 ja merellä Helsingin edustalla se on 12,5 asteen korkeudessa. Etsintäkartan päätepisteessä 19.8.2018 Vesta on etelässä jo klo 21 ja vain kuuden asteen korkeudessa. Asteroidin oppositio on 21.6.2018. Vestan kirkkaus on 5,3 magnitudia. Vestaa voi havaita paljain silmin 20.5. – 20.7.2018. Kirkkaimmillaan Vesta on neljän päivän ajan. Parhaiten Vestaa voi havaita paljain silmin Keski-Euroopassa.

Asteroidi 4 Vesta ohittaa taulukossa mainitut tähdet. Etäisyydet ja suunnat klo 0.

[värikartta (01.04.2018 - 19.08.2018): 4 Vesta
[mustavalkea kartta (01.04.2018 - 19.08.2018): 4 Vesta
[koordinaatit]
[koordinaatit pdf-muodossa]

Asteroidin 4 Vesta ohittamat tähdet

Tähti Tähden Ohituksen EtäisyysSuunta PA
kirkkaus päivämäärätähdestäVestaan
mag päivämäärä° Vestaan °
6 Sagittarii6,29 04.04.20180,4 etelälounas 204
HIP 88816 5,51 11.04.20180,1 etelälounas 196
HIP 89608 5,81 26.04.20180,2 etelälounas 207
M 23 5,50 16.06.20180,5 etelä 188
58 Ophiuchi 4,87 30.06.20181,2 pohjoinen 351
52 Ophiuchi 6,57-6,6106.07.20181,0 luode 340
51 Ophiuchi 4,79 19.08.20180,4 länsi 276
8 Flora
Asteroidi 8 Flora liikkuu koko havaintokautensa aikana Kaksosten λ ja ε Geminorum -tähtien välisellä alueella. Floran liike muuttuu taantuvaksi 21.11.2017. Asteroidi on oppositiossa 3.1.2018 ja sen kirkkaus on silloin 8,2 magnitudia. Etenevä liike alkaa 12.2.2018. Flora ohittaa taulukossa mainitut tähdet. Etäisyydet ja suunnat klo 0.

[värikartta (01.11.2017 - 21.03.2018): 8 Flora]
[mustavalkea kartta (01.11.2017 - 21.03.2018): 8 Flora]
[koordinaatit]
[koordinaatit pdf-muodossa]

Asteroidin 8 Flora ohittamat tähdet

Tähti Tähden Ohituksen EtäisyysSuunta PA
kirkkaus päivämäärätähdestäFloraan
mag päivämäärä ° °
λ Geminorum3,56 07.11.20171,2 pohjoinen 0
ζ Geminorum 3,62–4,1823.12.20170,5 etelä 181
36 Geminorum 5,26 03.01.20180,6 etelä 176
μ Geminorum 2,75–3,0231.01.20181,2 koillinen 40
11 Parthenope
Asteroidi 11 Parthenope liikkuu marraskuusta 2017 maaliskuuhun 2018 Kravun tähdistössä π Cancri -tähden länsipuolella δ Cancri -tähden ja M 44 -tähtijoukon läheltä μ Cancri -tähden lähelle. Parthenopen liike muuttuu taantuvaksi 8.12.2017. Asteroidi on oppositiossa 26.1.2018 ja sen kirkkaus on silloin 9,9 magnitudia. Parthenopen liike muuttuu eteneväksi 17.3.2018. Asteroidi ohittaa taulukossa mainitut tähdet. Etäisyydet ja suunnat klo 0.

[värikartta (15.11.2017 - 04.04.2018): 11 Parthenope]
[mustavalkea kartta (15.11.2017 - 04.04.2018): 11 Parthenope]
[koordinaatit]
[koordinaatit pdf-muodossa]

Asteroidin 11 Parthenope ohittamat tähdet

Tähti Tähden ParthenopenOhituksen EtäisyysSuunta PA
kirkkauskirkkaus päivämäärätähdestäParthenopeen
mag mag ° °
δ Cancri3,93 10,3 17.01.20180,2 etelä 180
M 44 3,1 10,0 24.01.20181,2 lounas 204
θ Cancri5,36 10,0 29.01.20180,9 pohjoiskoillinen 22
η Cancri 5,33 10,1 31.01.20181,3 etelälounas 199
20 Cancri 5,94 10,3 05.02.20181,4 pohjoiskoillinen 26
μ Cancri 5,30 10,9 01.03.20180,4 etelä 175
19 Fortuna
Asteroidi 19 Fortuna on joulukuussa 2017 ja tammikuun 2018 alussa Leijonan tähdistössä, josta se siirtyy 6. tammikuuta Krapuun. Maaliskuun lopussa Fortuna ohittaa θ Cancri -tähden. Asteroidi ohittaa kaikkiaan yhdeksän paljain silmin näkyvää tähteä, osan varsin kaukaa. Ohitusten tiedot ovat taulukossa. Etäisyydet ja suunnat klo 0. Fortunan liike muuttuu taantuvaksi 1.12.2017 ja eteneväksi 17.3.2018. Oppositiossa asteroidi on 26.1.2018 ja sen kirkkaus on silloin 10,1 magnitudia.

[värikartta (01.01.2018 - 02.03.2018): 19 Fortuna]
[mustavalkea kartta (01.01.2018 - 02.03.2018): 19 Fortuna]
[koordinaatit]
[koordinaatit pdf-muodossa]

Asteroidin 19 Fortuna ohittamat tähdet

Tähti Tähden FortunanOhituksen EtäisyysSuunta PA
kirkkauskirkkauspäivämäärätähdestäFortunaan
mag mag ° °
π Cancri 5,36 10,5 15.01.20181,7 etelä 178
63 Cancri 5,68 10,1 2.02.20181,1 etelä 179
ο Cancri5,23 10,1 3.02.20180,7 etelä 188
θ Cancri 5,36 11,7 31.03.20181,1 etelä 177
51 Nemausa
Asteroidi 51 Nemausa liikkuu huomattavan osan havaintokauttaan Sekstantin tähdistössä. Huhtikuussa Nemausa kulkee Leijonan 31 Leonis -tähden ja Reguluksen välistä. Asteroidin liike muuttuu taantuvaksi 14.1.2018 ja eteneväksi 7.4.2018. Oppositiossa Nemausa on 24.2.2018 ja sen kirkkaus on silloin 9,9 magnitudia. Asteroidi 51 Nemausa ohittaa merkittäviä tähtiä vasta huhtikuussa. Ohituksen kohteina ovat mm. 31 Leonis ja Regulus. Etäisyydet ja suunnat klo 0.

[värikartta (14.01.2018 - 24.04.2018): 51 Nemausa]
[mustavalkea kartta (14.01.2018 - 24.04.2018): 51 Nemausa]
[koordinaatit]
[koordinaatit pdf-muodossa]

Asteroidin 51 Nemausa ohittamat tähdet

Tähti Tähden NemausanOhituksen EtäisyysSuunta PA
kirkkauskirkkauspäivämäärätähdestäNemausaan
mag mag ° °
19 Sextantis5,79 10,1 10.03.20181,4 koillinen 45
π Leonis 4,69 10,6 29.03.20181,7 itäkoillinen 61
31 Leonis 4,38 10,9 10.04.20180,6 länsi 273
Regulus 1,40 11,2 21.04.20181,2 etelä 181
187 Lamberta
Asteroidi 187 Lamberta liikkuu helmikuun puolivälistä alkaen Neitsyen κ Virginis -tähden luoteispuolelta Spican eteläpuolelle. Lambertan taantuva liike alkaa 8.3.2018 ja etenevä liike 2.6.2018. Asteroidi on oppositiossa 20.4.2018 ja sen kirkkaus on silloin 10,2 magnitudia. Lamberta ohittaa useita tähtiä. Taulukossa ovat ohitusten tiedot. Etäisyydet ja suunnat klo 0.

[värikartta (01.03.2018 - 09.06.2018): 187 Lamberta]
[mustavalkea kartta (01.03.2018 - 09.06.2018): 188 Lamberta]
[koordinaatit]
[koordinaatit pdf-muodossa]

Asteroidin 187 Lamberta ohittamat tähdet

Tähti Tähden LambertanOhituksen EtäisyysSuunta PA
kirkkauskirkkaus päivämäärätähdestäLambertaan
mag mag ° °
95 Virginis 5,46 11,8 18.02.20180,3 koillinen 53
κ Virginis4,18 11,6 28.02.20180,2 länsi 269
85 Virginis 6,18 10,1 22.04.20181,5 pohjoinen 358
83 Virginis 5,58 10,1 23.04.20181,8 pohjoinen 359
75 Virginis 5,54 10,5 5.05.20180,5 pohjoinen 359
69 Virginis 4,76 10,7 12.05.20180,9 pohjoinen 358