Leonidit 2004Suomessa sää oli kohtuullisen hyvä leonidien aikaan. Visuaalihavaintoja pystyttiin hyvin tekemään. Suomessa tehtiin myös video- ja radiohavaintoja leonideista. Leonideja myös valokuvattiin.

Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 18.11-20.11.2004 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
-------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	LEO	NTA	Hav.
Date		Start	End	Dur						Obs.
-------------------------------------------------------------------------------------
18/19.11.2004	00.34	01.42	1.13	5.80	1.00	14	4	1	NISMA
18/19.11.2004	03.28	04.50	1.37	4.00	1.18	2	10	-	HENVE
19/20.11.2004	23.32	00.34	1.04	5.60	1.00	18	4	2	YRJIL
19/20.11.2004	01.35	02.35	1.00	4.00	1.05	2	1	-	HENVE
--------------------------------------------------------------------------------------
  Total				4.54			36	19	3	3 obs.
--------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: NISMA = Markku Nissinen, HENVE = Veli-Pekka Hentunen, 
YRJIL = Ilkka Yrjölä. Showers/Parvet: LEO = Leonids, NTA = Northern-Taurids, 
S = Sporadics. Time UT+2. 
--------------------------------------------------------------------------------------

Radiohavaintoja tekivät Ilkka Yrjölä, Esko Lyytinen ja Kimmo Lehtinen.

Videohavaintoja tekivät Ilkka Yrjölä, Esko Lyytinen, Jarmo Moilanen sekä Timo Kantola.

Leonideja valokuvasi ainakin Hannu Määttänen digitaalikameralla.

Suurkiitokset kaikille havaitsijoille!

IMO on tehnyt analyysin visuaalihavaintojen pohjalta ja IMO:n kotisivulla on sirkulaareja leonideista.

Ennuste leonideille vuodelle 2004 oli seuraavanlainen:

Leonidiennusteet 2004

Takaisin meteorijaoston kotisivulle