Kuu, planeetat ja komeetat


Jupiter-hyökkäys 2003

Milloin?

Hyökkäys toteutetaan seuraavina kolmena maaliskuun viikonloppuna:
    07.-09.3. (viikko 10.)
    14.-16.3. (viikko 11.)
    21.-23.3. (viikko 12.)
(alunperin oli tarkoitus havaita vain ensimmäisenä kelvollisena viikonloppuna, mutta 7.-9.3. viikonloppuna jäi havainnot niin monelta väliin).

Kukin havaitsija seuraa itse sään muutoksia ja kommunikoi käytettävissäolevin välinein (erityisesti jaoston sähköpostilista) muiden havaitsijoiden kanssa. Näinä viikonloppuina myös Kuu on näkyvissä ja haittaa mukavasti DS-havaintojen tekemistä.

Miksi hyökkäys?

Hyökkäys on jaoston yhteistä toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa sen asemaa toiminnan järjestäjänä ja havaitsijoiden yhteisenä asiana. Tavoitteena on niin ikään myös havaitsijoiden aktivoiminen sekä jaoston ja planeettahavainnoinnin tunnetuksi tekeminen.

Mitä havaitaan?

Hyökkäyksen tärkeimpänä tavoitteena on tehdä piirroshavaintoja planeetan kaasukehän ilmiöistä, eli pilvivöistä, vöiden kirkkauksista, erilaisista kaarista ja silloista sekä tietysti myrskyistä. Pelkän piirtämisen lisäksi olennaista ja lopputuloksen kannalta ratkaisevan tärkeää on eri yksityiskohtien ajoitukset, eli määrittää hetket, jolloin nämä ohittavat Jupiterin keskimeridiaanin.

Kaiken ohessa, kun putket on suunnattuna Jupiteriin kannattaa seurailla planeetan kuita. Kyseisinä öinä on muutamia kuiden tapahtumia, joten nyt on hyvä hetki harjaannuttaa itseään näiden seuraamiseen ja tunnistamiseen noin tulevaisuudenkin varalta. Tapahtumista on lisätietoa pikkuplaneetat ja tähdenpeitot -jaoston sivuilla.

Miten havaitaan?

Pääasiallinen havaintotapa on katsoa planeettaa suoraan kaukoputken lävitse ja piirtää näkemänsä mahdollisimman tarkkaan. Myös ajoitushavainnot tehdään visuaalisesti itse putken läpi katsomalla. Valokuvaamiseen ja ccd-puuhaan vihkiytyneet voivat normaalin kuvaamisen ohessa halutessaan yrittää koota pyörimisanimaatioon tarvittavan datan ja kokeilla tämän tekemistä.

Raportointi

Tuotokset tulee toimittaa suoraan jaostolle ja sähköisesti lähettäessä vain jaoston sähköpostiosoitteeseen ( kuuplan@ursa.fi). Listaosoitetta (kuuplan-l@ursa.fi) ei missään tapauksessa tule käyttää kuvien lähettämiseen. Sen sijaan listalle olisi mukava ottaa kommentteja havainnoista sekä tiedoituksia sää- ym. ilmiöistä. Ursan osoitteella lähettäessä kirjeiden päälle selkeästi jaoston ja Veikko Mäkelän nimi.

Kuva-animaatioiden tekijät toimittavat ne valmiina jaostolle.

Hyökkäyksen aikana tapahtuvaa kommunikointia varten halukkaat voisivat ilmoitella kännykkänumeroitaan jaostolle ja enemmän puheluita halutessaan listalle (puheluja voi tulla paljonkin). Soittelemme ja kyselemme näkymisiä ja aktiviteettia.

Tavoite

Piirroksista ja ajoituksista tehdään kartta, jossa Jupiterin pinta on projisoituna tasoksi, kuvaamaan kyseisten parin vuorokauden tilannetta planeetan kaasukehässä. Kartta ja erillisiä piirroksia julkaistaan www-sivulla sekä UMi:ssa ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin.

Linkkejä

Jupiter-hyökkäys - yhteenveto
I   Jupiter-hyökkäys, 7.-9.3.03 - havaintoja
II  Jupiter-hyökkäys, 14.-16.3.03 - havaintoja
III Jupiter-hyökkäys, 21.-23.3.03 - havaintoja
Strategisia lukuja hyökkäystä varten


Pääsivulle
Jupiter-sivulle

Päivitetty 8.4.2003 kuuplan@ursa.fi