Yhdistys perustettu

Published / by Veikko Mäkelä / Leave a Comment

Kesäkuun 13. päivä Helsingin yliopistomuseon luentosaliin Arppeanumissa kokoontui reilut parikymmentä henkeä perustamaan Observatorion ystävät -yhdistystä.

Kokouksen avasi yliopistomuseon johtaja Sten Björkman. Puheenjohtajaksi valittiin Anu Rainela-Lankinen ja sihteeri Leith Arar.

Kokous käsitteli valmisteluryhmän laatiman sääntehdotuksen ja teki niihin kokouksen haluamat muutokset. Yhdistyksen nimeksi päätettiin Observatorion ystävät, ruotsiksi Observatoriets vänner. Epävirallisissa kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää nimeä Friends of the Observatory.  Kokous antoi valtuuden puheenjohtajalle ja sihteerille tehdä sääntöihin yhdistys rekisterin vaatimat tekniset muutokset.

Yhdistykselle valittiin hallitus ja arvottiin ensimmäisen kauden erovuoroisuudet. Samalla valittiin toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt.   Toimihenkilöisen lista löytyy verkkosivuilta.

Vuoden 2012 jäsenmaksuiksi päätetiin:

  • Varsinaiset jäsenet 20 €
  • Opiskelijajäsenet 10 €
  • Kannatusjäsenet 300 €