Matti T. Salo
Matti.Salo (a) ursa.fi
 
   

  Tähdet   Sää   Perhe   Tapahtumia   Valokuvia   Muita juttuja   Blogi 

 

Näiden sivujen omistajana en tunnustaudu minkään yksittäisen harrastuksen tai aatesuunnan edustajaksi. Sivujen tosiasiallinen sijainti Ursa ry:n palvelimella tekee näistä kuitenkin ensisijassa tähtiharrastussivuston. Toki asiaa löytyy muistakin elämäni osa-alueista, mm. perheestä ja muista aktiivisista harrastuksista. Joillekin harrastuksille olen aukonut omia sivustojaan muille, pääsääntöisesti kaupallisille palvelimille. En vähiten näiden harrastusten ja tähtitieteen keskinäisen erilaisuuden ja eri viiteryhmien vuoksi. Kuten sanottua toimin varsin laajasti erilaisten ihmisten keskuudessa, keräten vaikutteita ja pyrkien edistämään hyvin moninaisia tarkoitusperiä. Sellaisiakin, joilla ei ole keskenään kerrassaan mitään yhteistä.

Matti T. Salo


[ Yhteystiedot ]    [ Toiset kotisivut ]

Sivun suunnittelu ja ylläpito Matti.Salo (a) ursa.fi
Tätä sivua päivitetty viimeksi 16.1.2011.