4.8.1999 Jani Helander

Jäsentyyppiluokittelu:

A) HENKILÖJÄSENET

- henkilö- eli persoonajäsen on yksittäinen, hyväksyttynä yhdistyksen jäsenenä oleva henkilö

- henkilöjäsen maksaa iästä riippuen sovitun vuosittaisen jäsenmaksun kuuluakseen siihen yhdistykseen

0) HYPERAKTIIVI

- koko yhdistyksen toiminta pyörii kyseisen jäsenen ympärillä

- voi olla myös korkeintaan kolmen jäsenen ryhmä hyperaktiiveja

1) SUPERAKTIIVI

- erittäin aktiivisesti (yhdistys)toiminnassa mukana

- osallistuu lähes kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin

- jos yhdistyksen ydinporukka koostuu yli kolmesta jäsenestä, ovat kaikki superaktiiveja

2) AKTIIVI

- aktiivisesti toiminnassa mukana

- osallistuu suuressa määrin yhdistyksen tapahtumiin

3) AKTIPASSIIVI

- kohtalaisen aktiivisesti toiminnassa mukana

- osallistuu jossain määrin yhdistyksen tapahtumiin

- jokseenkin yleinen ja toivottava jäsentyyppi, osallistuva

4) PASSIIVI

- harvoin tai hyvin harvoin toiminnassa mukana

- osallistuu erittäin harvoin yhdistyksen tapahtumiin

- lukumäärältään yleisin jäsentyyppi, nojatuolijäseniä

5) SUPERPASSIIVI

- ei koskaan toiminnassa mukana

- ei osallistu koskaan yhdistyksen tapahtumiin

- mukana "kannatuksen" vuoksi

6) HYPERPASSIIVI

- jäsenestä ei pitkään aikaan "elonmerkkejä" (yli vuosi)

- hyperpassiivin ja ei-jäsenen ero erittäin häilyvä

 

B) KANNATTAJAJÄSENET

- kannattajajäsen on yritys, yhteisö tai muu yhdistys, jonka yhdistys on hyväksynyt jäsenekseen

- kannattajajäsen maksaa sovitun vuosittaisen kannattajajäsenmaksun kuuluakseen yhdistykseen

1) AKTIIVINEN KANNATTAJAJÄSEN

- kannattajajäsen tukee yhdistystä toiminnallisesti tai rahallisesti kannattajajäsenmaksua enemmän (yritys) - kannattajäsen on yhdistyksen yhteistyökumppani (toinen yhdistys tai yritys) - kannattajajäsenen ja yhdistyksen toiminta suhkot vastavuoroista

2) PASSIIVINEN KANNATTAJAJÄSEN

- tavallinen kannattajajäsenmaksunsa maksava kannattajajäsen

 

C) EI-JÄSENET

- jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet ja eronneet jäsenet

- yhdistykseen kuulumattomat ihmiset, yritykset ja yhteisöt

Jäsentyyppit ovat A, B ja C
Aktiivisuusluokat ovat A 0-6, B 1-2 ja C

Jani Helander 6. 11. 1997 (mukaellen alkup. 20. 9. 1996)

 


TAKAISIN