Observatorion ystävät ry:n logokilpailu

 • Observatorion ystävät ry
 • Helsinginfors observatoriums vänner fr
 • Friends of the Observatory of Helsinki

Observatorion ystävät ry julistaa kilpailun yhdistyksen logon suunnittelemiseksi. Yhdistys etsii itselleen logoa, joka ilmentää mahdollisimman edustavasti yhdistyksen toimintaa ja arvoja. Logo tulee näkymään yhdistyksen verkkosivuilla, paperisessa viestinnässä ja muissa painetuissa materiaaleissa. Yhdistyksellä ei ole aiempaa logoa.

Vaatimukset

 • Logon pitää toimia digitaalisessa ja painetussa viestinnässä sekä PR-tuotteissa.
 • Logon pitää toimia sekä värillisenä että mustavalkoisena.
 • Logo voi sisältää yhdistyksen nimen.
 • Kuvastaa yhdistyksen tarkoitusta.

Tarkemmat tiedot yhdistyksestä ja toiminnasta löytyvät kotisivuilta ja Facebookista.

Säännät

 • Kilpailun järjestäjä: Observatorion ystävät ry
 • Kilpailuaika: 15.10.2012–31.12.2012
 • Tulosten julkistus: 1.2.2013

Osallistumisoikeus ja ohjeet

Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, lukuunottamatta yhdistyksemme hallituksen jäseniä. Logon voi tehdä käsin tai tietokoneella. Kukin suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) logosuunnitelmalla. Tiedosto tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi työn numero sekä suunnittelijan nimi (esim. 1_etunimi.sukunimi.pdf). Kaikissa kilpailuun osallistuvissa töissä tulee olla nimi työn oikeassa alalaidassa.

Kilpailutöiden toimitus

Kilpailutyöt toimitetaan yhdistyksen sihteerille A4-koossa sähköisesti (JPG, PDF tai TIFF) osoitteeseen logokilpailu ät observatorionystavat.fi Tiedoston maksimikoko on 10 MB. Kilpailutöihin liitetään tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Kilpailutöiden arviointi

Kilpailutyöt arvioi ja voittajat valitsee yhdistyksen hallituksen nimittämä tuomaristo 1.–31.1.2013. Työt arvioidaan anonyymeinä. Kilpailuehdotukset avataan vasta jättäajan päätyttyä. Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota logon selkeyteen, huomioarvoon ja yhteensopivuuteen Observatorion ystävät yhdistyksen tarkoitusperän kanssa sekä tekniseen ja visuaaliseen toimivuuteen eri kokoisissa sähköisissä ja painetuissa käyttäympäristöissä.

Tuomaristo

 • Anu Raihela-Lankinen
 • Veikko Mäkelä
 • Johannes Koski
 • Wasel Arar

Tulosten julkistaminen

Tulokset julkistetaan 1.2.2013. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sekä asiasta tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

Palkinnot

Kilpailun voittajatyä saa yllätyspalkinnon. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kannustuspalkinto.

Tekijänoikeudet

Voittajatyön tekijä(t) sitoutuu/sitoutuvat siirtämään kaikki tekijänoikeudet yhdistykselle. Yhdistyksellä on oikeus tehdä logoon muutoksia.

Logon käyttöönotto

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla valitsematta voittajaa tai olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta. Voittajatyön ja siihen liittyvien elementtien oikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan Observatorion ystävät -yhdistykselle. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä. Mikäli voittajatyön logo otetaan käyttöön, se näkyy alkuvuodesta 2013 alkaen yhdistyksen tuottamissa dokumenteissa, julkaisuissa, PR-tuotteissa sekä verkkosivuilla.

Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä

Leith Arar
logokilpailu ät observatorionystavat.fi

Kokous 25.5.2021

Observatorion ystävät ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 25.5.2021 klo 18.30 alkaen. Kokous järjestetään verkossa Zoom etäyhteydellä ja kokouksen yhteystiedot lähetään yhdistyksen jäsenille sähköpostilla.

Uutisia

Lue uutisia »

Kannatusjäsenemme