Komeetta Kirkkonummelle!

Kirkkonummen tähtitieteellisen yhdistyksen perustava kokous pidettiin 24.5. Tilaisuuteen otti osaa 16 innokasta tähtitieteen harrastajaa, mikä oli odotettu määrä.

Perustamiskokous eteni sujuvasti esityslistan mukaan. Ehkä vilkkainta keskustelua aiheutti yhdistyksen nimen valinta. Tähtiyhdistyksillähän on perinteisesti ollut jonkin taivaankappaleen tai tähtikuvion nimi, eikä perinteistä poikettu nytkään.
Nimeksi valittiin yksimielisesti "Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta".

Lisäksi vahvistettiin yhdistykselle säännöt ja valittiin hallitus. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Junkkari. Muiksi hallituksen jäseniksi tulivat Seppo Linnaluoto, Mikko Mannonen, Harry Rabb ja Heikki Ruonaniemi ja varajäseneksi Markku af Heurlin.

Myös jäsenmaksujen suuruus herätti mielipiteiden vaihtoa. Yhteisymmärrykseen päästiin siitä, ettei jäsenmaksu saa olla hyvän harrastuksen esteenä, ei etenkään lapsille tai nuorille. Vuosijäsenten jäsenmaksuksi tuli 100 mk, alle 25-vuotiailta 50 mk. Perhejäsenten maksuksi sovittiin 25 mk, yhteisöjäsenten jäsenmaksuksi 200 mk ja kannatusjäseniltä 1000 mk.

Hallitus piti heti järjestäytymiskokouksensa. Mikko Mannosesta tuli varapuheenjohtaja, Seppo Linnaluodosta sihteeri ja Harry Rabbista varainhoitaja.

Lopuksi perustamiskokouksessa suunniteltiin tulevaa toimintaa. Ensimmäiseksi tavoitteeksi päätettiin esiintyminen Kirkkonummipäivillä, jonne pyritään järjestämään Ursan planetaario sekä tehokas kaukoputki aurinkonäytöstä varten. Sään suosiessa voisi yleisö nähdä auringonpilkkuja, joita tänä vuonna esiintyy runsaasti.

Edelleen keskusteltiin valtakunnallisten tähtipäivien järjestämisestä keväällä vuonna 2001 tai 2002 sekä toimitilojen hankkimisesta kerhotoimintaa varten.

Seppo Linnaluoto
Aarno Junkkari

Kirjoitus on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 8.6.2000.

Kirkkonummen Komeettaa perustamassa. Vasemmassa laidassa puheenjohtajaksi valittu Aarno Junkkari, toisena vasemmalla yhdistyksen varainhoitajaksi valittu Harry Rabb.
Samoin perustavassa kokouksessa Finnsbackan nuorisotalolla. Oikeassa laidassa Tapani Linnaluoto.
  Takaisin