Komeetan havaintopaikka Volsissa

 Kirkkonummen kunnan kiinteistöhallintopäällikkö Ilkka Tiihonen päätti 10.12.2002 myöntää Komeetalle käyttöoikeuden hakemaamme havaintopaikkaan. Kirjallinen päätös tehtiin 11.2.2003. Päätöksellä myönnetty käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Kunta ei peri alueesta korvausta. Yhdistys on oikeutettu käyttämään aluetta ainoastaan tähtitieteellisenä havaintopaikkana, jolle voidaan, mikäli tarvittavat viranomaisluvat myönnetään, rakentaa toimintaan liittyviä rakennelmia ja laitteita. Yhdistys on velvollinen noudattamaan kunnanpuutarhurin antamia aluetta koskevia käyttö- ja hoito-ohjeita.

Seuraavassa muutama fakta havaintopaikastamme:

Paikka on Volsissa, puhelinmaston lähellä oleva avokallio. Alue on n. 60 x 65 metriä eli noin 4000 neliötä, ja sen nurkat on merkitty maastoon punaisin kreppipaperein. Alueen koko ja rajaus on käytännössä enemmänkin muodollisuus, sillä kaikki toimet paikalla tapahtuvat kuitenkin kunnan valvonnassa.

Kunta ei peri alueesta vuokraa. Metsän harvennusta on tehty näkyvyyden parantamiseksi. Nämä toimet suunniteltu yhteistyössä kunnan puutarhurin kanssa. Harvennukset on tehnyt Komeetan oma väki, joka kaataa puut, korjaa rungot metsästä, pilkkoo polttopuiksi ja siivoaa jäljet.

Havaintopaikalle menevä tie on Elisa Communicationsin omistama, ja lupa sen käyttöön on saatu.

Lähitulevaisuuden suunnitelmia:

Ajoväyliä ei saa tukkia autoilla vaan esteetön pääsy on jäätävä sekä kauempana olevalle yksityistontille että mastolle. Puuston harvennukseen on saatu lupa, ja harvennukset on jo tehty. Tämän vuoksi havaintopaikalta on jo varsin mukava näkyvyys, mutta täytyy muistaa, että viimeistään tuleva tähtitorni tuo näkyvyyden lähes taivaanrantaan saakka. Viereisellä kalliokukkulalla on varsin mukavat havaintopaikat ilman harvennuksiakin, mutta kukkulalle kiipeäminen kaukoputken kanssa voi olla hankalaa. Ehkäpä teemme sinne joskus jonkinlaiset mukavat portaat.

Paikka on varsin pimeä, sillä lähimpiin valoihin (Volsin vanhainkoti) on n. 500 metriä. Etelään ja etenkin länteen on pelkää erämaata. Soneran masto jää luoteispuolelle n. 100 metrin päähän. Maston punaiset valot eivät häiritse. Alueen pimeys on turvattu kauaksi tulevaisuuteen, sillä sitä ympäröivät luonnonsuojelualueet.


Tässä kuvassa on sotkettu jo toteutuksen I ja II vaihe. I vaiheessa paikalle on tuotu työmaakoppi. Välittömästi sen jälkeen alettiin rakentaa ensimmäistä havaintotornia, joka on kuvan keskellä. Tähtitorni on valmiina. Toinen tähtitorni saadaan rakenteille ehkä 2-3 vuoden kuluttua. Kuvasta puuttuu vielä huolto/kerhorakennus.

Tässä vielä kuva, jossa yhdistyksen riuskat nuoret miehet vääntävät valtavaa kiveä pois huoltokopin tieltä.

Kuinka löydät perille?

Komeetan havaintopaikka on Volsissa melko lähellä Komeetan kerhohuonetta ja Vols-kotia noin 6 km Kirkkonummen keskustasta luoteeseen. 300 m ennen Vols-kotia (ja Komeetan kerhohuonetta) käännytään Mariefredin tielle, jota ajetann 250 metriä ja käännytään ensimmäisestä tienhaarasta oikealle Bergvikintielle. Sitä ajetaan 500 m. Tie haarautuu jälleen oikealle kohti radiomastoa.

Kunnan kartta alueesta. Huomaa että voit pienentää karttaa tai muuttaa sen maastokartaksi.

Klikkaa karttaa!
Kartta havaintopaikan alueesta.
 

Klikkaa karttaa!
Toinen kartta.

Pieni tähtitorni 13.11.2004


Pieni tähtitorni 13.11.2004. Kaukoputken takana vasemmalta Kaj Wikstedt, Antti Kuosmanen ja Erkki Karumaa. Kuva Seppo Linnaluoto.

Tähtinäytännöt

Tähtinäytäntöjä on SELKEÄLLÄ säällä SUNNUNTAISIN seuraavasti kaudella 2008-09:
21.9.-19.10. klo 20-22
28.10.-22.2. klo 19-21
1.3.-22.3.   klo 20-22
29.3.-5.4.   klo 21-22

Vapaaehtoinen maksu 2/1 euroa. 

Kuvasarja Volsin rakentamisesta