Tähtitieteellinen yhdistys

Kirkkonummen Komeetta ry

Tuloslaskelma

 01.01.2003

01.01.2002

Rahayksikkö EURO


- 31.12.2003

- 31.12.2002

VARSINAINEN TOIMINTA
Opintokerho
3020 Avustukset


353,41

331,13

Tuotot


353,41

331,13

Kulut
3160 Muut toiminnan kulut


-354,55

-361,68

Muut kulut


-354,55

-361,68

Kulut yhteensä


-354,55

-361,68

Toiminnanalan kate


-1,14

-30,55

Lastenkerho
Kulut
33601 Tarvikkeet


-90,20

-107,80

33602 Tarjoilut


-82,70

-116,00

33603 Matkakulut (ohj)


-267,70

-230,50

33604 Vuokrat


-90,00

0,00

Muut kulut


-530,60

-454,30

Kulut yhteensä


-530,60

-454,30

Toiminnanalan kate


-530,60

-454,30

Tähtipäivät (2002)
3600 Projektin tuotot


0,00

2 257,76

3640 Muut tuotot


0,00

223,30

Tuotot


0,00

2 481,06

Kulut
3660 Palkat ja palkkiot


0,00

-380,00

3710 Muut henkilösivukulut


0,00

-60,24

Henkilöstökulut


0,00

-440,24

3760 Muut projektin kulut


0,00

-2 004,81

Muut kulut


0,00

-2 004,81

Kulut yhteensä


0,00

-2 445,05

Projektin kate


0,00

36,01

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
3800 Kirjamyynti


1 043,50

1 525,00

3810 Talvileirin tulot


210,65

0,00

3840 Muut tuotot


0,00

10,00

Tuotot


1 254,15

1 535,00

Kulut
3940 Poistot


-54,99

-73,33

Poistot


-54,99

-73,33

3960 Muut varsinaisen toiminnan kulut


-124,55

-14,10

39601 Kirjaostot


-790,61

-1 002,59

39602 Pankkikulut


-29,23

-44,09

39603 Vuokrat


-1 100,00

-1 372,43

39604 Postitus- ja puhelinkulut


-375,80

-190,00

39605 Kirjaston kirjahankinnat


-114,19

-90,00

39606 Toimistotarvikkeet


-81,75

-66,45

39607 Laitehankinnat


-1 070,00

-94,90

39608 Talvileirin kulut


-399,20

0,00

Muut kulut


-4 085,33

-2 874,56

Yhteisten erien kate


-2 886,17

-1 412,89

Tuotto-/kulujäämä


-3 417,91

-1 861,73

Varainhankinta
4000 Jäsenmaksut


1 260,00

1 113,80

4250 Lahjoitukset


5,50

3,00

Tuotot


1 265,50

1 116,80

Tuotto-/kulujäämä


-2 152,41

-744,93

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
5300 Korkotuotot


0,00

0,31

Rahoitustoiminta


0,00

0,31

Tuotto-/kulujäämä


-2 152,41

-744,62

Yleisavustukset
7000 Saatu yleisavustus/K:nummen kunta


830,00

850,00

Yleisavustukset


830,00

850,00

Tilikauden tulos


-1 322,41

105,38

Tilinpäätössiirrot
9200 Vapaaeht. varausten lisäys tai vähennys


0,00

491,61

Vapaaehtoisten varausten muutos


0,00

491,61

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ


-1 322,41

596,99


Tase

Rahayksikkö EURO


31.12.2003

31.12.2002

V a s t a a v a a
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
1201 Kalusto ja muu irtain


165,00

219,99

Koneet ja kalusto


165,00

219,99

Aineelliset hyödykkeet yhteensä


165,00

219,99

Pysyvät vastaavat yhteensä


165,00

219,99

1900 Käteisvarat


18,90

387,30

1910 Pankkitili


248,27

3 847,29

Rahat ja pankkisaamiset


267,17

4 234,59

Vaihtuvat vastaavat yhteensä


267,17

4 234,59

V a s t a a v a a y h t e e n s ä


432,17

4 454,58

V a s t a t t a v a a
OMA PÄÄOMA
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä


1 754,58

1 157,59

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)


1 754,58

1 157,59

Tilikauden ylijäämä/alijäämä


-1 322,41

596,99

Oma pääoma yhteensä


432,17

1 754,58

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
2959 Muut tuloennakot (siirtovelat)


0,00

2 700,00

Siirtovelat


0,00

2 700,00

Lyhytaikaiset velat yhteensä


0,00

2 700,00

Vieras pääoma yhteensä


0,00

2 700,00

V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä


432,17

4 454,58