Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry


TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2001


Kirjamyynti

tulot			  	5927,00
kulut		               -4221,00

Kirjamyynti yhteensä		1706,00

Lastenkerho avustus/Espoon Sähkö 5000,00 tarvikkeet -990,00 ohjaajan matkakulut -2270,00 retket -104,90 tarjoilu -332,80 vuokra -2365,00 Lastenkerho yhteensä -1063,10
Opintokerho avustus/OK-opintokeskus 1360,00 opintokerhon kirjat ja lehdet -1498,00 Opintokerho yhteensä -138,00 Kaukoputket avustus/Säästöpankkisäätiö 5000,00 kulut -1496,00 poisto -581,00 Kaukoputket yhteensä 2923,00 varaus v. 2002 kuluihin -2923,00 0,00 Muut kulut postikulut -552,30 pankkikulut -233,74 vuokrat -5220,00 kirjaston kirjat -575,00 muut kulut -3789,46 Muut kulut yhteensä -10370,50 Varainhankinta jäsenmaksut 5100,00 avustus/K-nummen kunta 5000,00 avustus/Meckelborg Oy 500,00 ilmoitustulot 550,00 Varainhankinta yhteensä 11150,00 tilikauden ylijäämä 1284,40

TASE 31.12.2001

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat Kalusto 1744,00 Pysyvät vastaavat yht. 1744,00 Vaihtuvat vastaavat Siirtosaamiset 350,90 Rahat ja pankkisaamiset 7710,84 Vaihtuvat vastaavat yht. 8061,74 Vastaavaa yhteensä 9805,74

Vastattavaa

Oma pääoma Edellisten tilikausien
ylijäämä 5598,34 Tilikauden ylijäämä 1284,40 Oma pääoma yhteensä 6882,74 Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset 2923,00 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 2923,00 Vastattavaa yhteensä 9805,74

Kaikki summat markoissa.